Tamiya

Tamiya 12625 1/16 1/35 WWII German Insignia

1/16 1/35 WWII German Insignia - Image 1
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam12625
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: segunda-feira, 6.12.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€8.98 -5% €8.52 ou 6200 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteTamiya
Código do produtotam12625
Peso:0.01 kg
Ean:4950344126255
Adicionado ao catálogo:29.11.2013
Tags:German-Insignia

Militaria w skali 1:35
Tamiya 35172 1/16 1/35 WWII German Insignia - arkusz naklejek

Zawarto¶æ opakowania:
- 1 arkusz

Zastosowanie: figurki niemieckich ¿o³nierzy II w. ¶w. w skali 1:16 i 1:35

Ju¿ w okresie I wojny ¶wiatowej (a zw³aszcza w latach 1916-1918) niemieckie samoloty wojskowe otrzymywa³y oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) w postaci tzw. Balkenkreuz. W latach 1916-1918 najczê¶ciej by³y to czarne krzy¿e równoramienne otoczone bia³± obwolut±, z przerw± na czterech krañcach krzy¿a. Balkenkreuz, jako insygnium samolotów Luftwaffe zaczêto stosowaæ od 1935 roku i stosowano go – w ró¿nych formach – do zakoñczenia II wojny ¶wiatowej. W latach 1935-1945 niemiecki Balkenkreuz przybiera³ ró¿norakie formy. Pocz±tkowo by³ on zbli¿ony do insygnium stosowanego w latach 1916-1918, tyle tylko, ¿e zajmowa³ wiêksz± powierzchni±, a bia³a obwoluta by³a jeszcze otoczona kolejn±, bardzo cienk± czarn± obwolut±. Z czasem z tej czarnej obwoluty zrezygnowano zupe³nie. W toku II wojny ¶wiatowej, dla uproszczenia nanoszenia insygniów i zmniejszenia ich widoczno¶ci zaczêto stosowaæ jedynie kontur krzy¿a równoramiennego w barwie czarnej albo bia³ej, którego grubo¶æ z czasem jeszcze zmniejszono. Nadal jednak stosowano okre¶lenie Balkenkreuz. Warto dodaæ, ¿e w latach 1939-1945 na statecznikach pionowych stosowano jako insygnium czarn± swastykê obwiedzion± bia³± obwolut± (niem. Hakenkreuz). Z czasem jej wielko¶æ pomniejszano i nierzadko te¿ nanoszono jedynie jej kontur w barwach czarnej albo bia³ej.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: 1/16 1/35 WWII German Insignia
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 pcs.
segunda-feira, 6.12.2021

mais de 1 pcs.
terça-feira, 7.12.2021

GLS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 10.12.2021
-
terça-feira, 14.12.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 13.12.2021
-
quarta-feira, 15.12.2021

UPS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 10.12.2021
-
segunda-feira, 13.12.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 13.12.2021
-
terça-feira, 14.12.2021

DHL

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 10.12.2021
-
terça-feira, 14.12.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 13.12.2021
-
quarta-feira, 15.12.2021

Correios - carta registrada

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 15.12.2021
-
quinta-feira, 23.12.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 16.12.2021
-
segunda-feira, 27.12.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 29.11.2013
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Kora Models
Código de produto: KOR-NDT72073
Disponibilidade: sob encomenda

€8.53 ou 6200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: VoyagerModel.Co.Ltd
Código de produto: VOY-PEA333
Disponibilidade: disponível!

€6.91 ou 5000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Owl Models
Código de produto: OWLDS72033
Disponibilidade: disponível!

€3.06 ou 2200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Owl Models
Código de produto: OWLDS72063
Disponibilidade: disponível!

€3.06 ou 2200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Owl Models
Código de produto: OWLDS72067
Disponibilidade: disponível!

€3.06 ou 2200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Owl Models
Código de produto: OWLDS72052
Disponibilidade: disponível!

€3.06 ou 2200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Owl Models
Código de produto: OWLDS72054
Disponibilidade: disponível!

€3.06 ou 2200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Owl Models
Código de produto: OWLDS72053
Disponibilidade: disponível!

€3.06 ou 2200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Owl Models
Código de produto: OWLDS72056
Disponibilidade: disponível!

€3.06 ou 2200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Owl Models
Código de produto: OWLDS72055
Disponibilidade: disponível!

€3.06 ou 2200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Owl Models
Código de produto: OWLDS72064
Disponibilidade: disponível!

€3.06 ou 2200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Owl Models
Código de produto: OWLDS72081
Disponibilidade: disponível!

€3.06 ou 2200 pts.