Excel Hobby Tools

Excel Hobby Tools 55667 6 Assorted File Set, Cut 2

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de produto: exc55667
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: segunda-feira, 23.5.2022
€13.60 ou 9400 pts.

Contém 23% de IVA
ao enviar para o país: PORTUGAL
Para mudar o país clique aqui

Informação de base

FabricanteExcel Hobby Tools
Código do produtoexc55667
Peso:0.09 kg
Ean:98171556679
Adicionado ao catálogo:20.6.2014
Tags:Pilnik Modelling-Files-Set

Zestaw 6 pilników modelarskich (tzw. iglaków) wykonanych z dobrej gatunkowo stali narzêdziowej, z których ka¿dy ma ok. 140 mm (5,5 cala) d³ugo¶ci ca³kowitej. Prezentowane narzêdzia modelarskie maj± ró¿ne przekroje, w tym miêdzy innymi: kwadratowy, p³aski, okr±g³y, pó³okr±g³y czy trójk±tny. Cechuj± siê bardzo dobr± trwa³o¶ci± mechaniczn± oraz wysok± ¿ywotno¶ci±. Prezentowane pilniki mo¿na wykorzystaæ przede wszystkim do obróbki tworzyw sztucznych (np. polistyrenu). Z pewnymi zastrze¿eniami oraz przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci oka¿± siê przydatne tak¿e przy obróbce wyschniêtej masy szpachlowej czy innych mas modelarskich, jak równie¿ miêkkich gatunków drewna (np. balsy). Producent sygnalizuje równie¿ mo¿liwo¶æ pracy z miêkkimi metalami. Ze wzglêdu na swoje niewielkie rozmiary bêd± szczególnie u¿yteczne przy obróbce mniejszych powierzchni, jak i detali modelarskich. Oka¿± siê tak¿e przydatne przy obróbce figurek. Z powodzeniem mo¿na je wykorzystaæ przy pracy chocia¿by z modelami samolotów w dowolnej skali, wozów bojowych w skali 1:35 i 1:48 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Pilniki o przekrojach: okr±g³ym i pó³okr±g³ym pozwalaj± na szlifowanie zaokr±glonych powierzchni, jak równie¿ umo¿liwiaj± powiêkszanie otworów o takim kszta³cie, na przyk³ad wlotów powietrza do silnika w modelach samolotów. Mo¿na go z powodzeniem u¿yæ w modelarstwie plastikowym i drewnianym, jak równie¿ przy konstruowaniu dioram. Produkty powi±zane to na przyk³ad: 12 Assorted Files, Cut 2, 12 Mini Files, 4" albo Pilniki iglaki (10 szt).

Excel Blades - 6 Assorted File Set 

 • Made of Heavy-duty Steel 
 • All the files in the set are durable, sturdy and coarse. Set is perfect for projects involving precision filing, creating grooves, amplifying spaces and smoothing inconsistent surfaces.
 • Used with: Wood, metal, plastic, PVC, leather, cardboard, and foam boards.
 • Used for: Wood working, model making, and construction,  .
 • Used by:Wood workers, model makers, graphic artists, architects, designers, and hobbyists
 • 5.5in-14cm
 • Includes assortment of the 6 following files: 1 square, 1 round, 1 half-round, 1 triangle, 1 equaling, and 1 flat files
 • Made in the USA
 • Recommend products: 12 Assorted Files, Cut 2, 12 Mini Files, 4" and Pilniki iglaki (10 szt).
Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: 6 Assorted File Set, Cut 2
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 pcs.
segunda-feira, 23.5.2022

2 - 4 pcs.
terça-feira, 24.5.2022

mais de 4 pcs.
segunda-feira, 6.6.2022

GLS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 27.5.2022
-
terça-feira, 31.5.2022

2 - 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 30.5.2022
-
quarta-feira, 1.6.2022

mais de 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 10.6.2022
-
terça-feira, 14.6.2022

DHL

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 27.5.2022
-
terça-feira, 31.5.2022

2 - 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 30.5.2022
-
quarta-feira, 1.6.2022

mais de 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 10.6.2022
-
terça-feira, 14.6.2022

Correios - carta registrada

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 1.6.2022
-
quinta-feira, 9.6.2022

2 - 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 2.6.2022
-
sexta-feira, 10.6.2022

mais de 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 15.6.2022
-
sexta-feira, 24.6.2022

Fedex Economy

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 26.5.2022
-
terça-feira, 31.5.2022

2 - 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 27.5.2022
-
quarta-feira, 1.6.2022

mais de 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 9.6.2022
-
terça-feira, 14.6.2022

Fedex International Priority

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 24.5.2022
-
quinta-feira, 26.5.2022

2 - 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 25.5.2022
-
sexta-feira, 27.5.2022

mais de 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 7.6.2022
-
quinta-feira, 9.6.2022

UPS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 27.5.2022
-
segunda-feira, 30.5.2022

2 - 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 30.5.2022
-
terça-feira, 31.5.2022

mais de 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 10.6.2022
-
segunda-feira, 13.6.2022

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 20.6.2014
Disponibilidade atual: disponível!
 • produto disponível
 • produto não disponível
 • produto disponível sob pedido
 • entrega de bens
 • falta
 • 1 peça
 • 2 peças
 • 3-5 peças
 • 6-10 peças
 • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de produto: exc55609
Disponibilidade: disponível!

€7.09 ou 4900 pts.

Produtos similares

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de produto: exc70001
Disponibilidade: disponível!

€20.62 ou 14200 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de produto: exc55608
Disponibilidade: disponível!

€17.34 ou 11900 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de produto: exc55607
Disponibilidade: disponível!

€23.16 ou 15900 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de produto: exc55606
Disponibilidade: disponível!

€3.07 ou 2100 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de produto: exc55604
Disponibilidade: disponível!

€3.66 ou 2500 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de produto: exc55605
Disponibilidade: disponível!

€3.07 ou 2100 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de produto: exc55602
Disponibilidade: disponível!

€3.66 ou 2500 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de produto: exc55600
Disponibilidade: disponível!

€3.07 ou 2100 pts.

-8%

Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam74104
Disponibilidade: disponível!

€7.74 €7.10
ou 5100 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de produto: AMZ15412
Disponibilidade: disponível!

€4.65 ou 3200 pts.

Fabricante: Revell
Código de produto: rev39077
Disponibilidade: disponível!

€8.34 ou 5700 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de produto: FNR561
Disponibilidade: disponível!

€6.81 ou 4700 pts.