Academy

Academy 12262 AH-64A APACHE

AH-64A APACHE - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: Academy
Código de produto: aca12262
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
Ultimamente disponível: 23.3.2021
€17.86 -12% €15.71 ou 11600 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteAcademy
Código do produtoaca12262
Peso:0.40 kg
Ean:603550021152
Escala1:48
Tamanho29,9 x 29,2cm
PinturaOlive Drab, Black, Aluminum, Metallic Grey, Lt Grey White, Red, Blue, Green, Silver, Gun Metal
Adicionado ao catálogo:30.10.2004
Tags:Boeing-AH-64-Apache

Œmig³owiec McDonnell-Douglas (Boeing) AH-64 wybrano jako zwyciêzcê we wspó³zawodnictwie z YAH-63 firmy Bell w grudniu 1976 roku. Nazwa Apache przylgnê³a do œmig³owca w 1981 roku. Ta niezwykle sprawna maszyna ma czterop³atowe wirniki napêdzane dwoma silnikami turbinowymi General Electric T700-701 o mocy 1696KM. Szcz¹tkowe skrzyd³a wyposa¿one s¹ w konwencjonalne klapy na krawêdzi sp³ywu, a p³ytowe usterzenie poziome polepsza sterowanie pod³u¿ne. Dwuosobowa za³oga zajmuje fotele umieszczone jeden za drugim w opancerzonej kabinie. Miejsce pilota jest z ty³u, a operatora uzbrojenia/strzelca - na przedzie. Kluczem do uniwersalnego zastosowania œmig³owca s¹ systemy TADS na stanowisku strzelca i PNVS u¿ywany przez pilota. TADS jest zestawem laserowego znacznika i odleg³oœciomierza pozwalaj¹cych na œledzenie celu oraz skierowanego do przodu czujnika podczerwieni, który zdublowany jest przez normalny uk³ad optyczny. Uk³ad PNVS jest zaœ rozwiniêtym systemem FLIR, pozwalaj¹cym pilotowaæ œmig³owiec tu¿ nad ziemi¹ dla zapobie¿enia lub opóŸnienia wykrycia przez obronê przeciwlotnicz¹ nieprzyjaciela. Œmig³owce Apache bra³y udzia³ w operacji w Panamie w 1989 roku, w czasie Pustynnej Burzy w 1991 roku, czy ostatniego konfliktu w Iraku (2003). Pod koniec 1990 roku przyst¹piono do konstruowania nowej wersji œmig³owca, wyposa¿onej w zabudowany nad g³owic¹ radar milimetrowy Martin/Westinghouse Longbow do kierowania uzbrojeniem. S³u¿y on do sterowania na zasadzie odpal i zapomnij pociskami przeciwczo³gowymi Rockwell AGM-114 Hellfire. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 300 km/h; prêdkoœæ wznoszenia 12,7 m/s, zasiêg maksymalny (bez zbiorników zewnêtrznych): 689 km, uzbrojenie: sta³e-1 dzia³ko Hughes M230A1 Chain Gun kal.30mm oraz uzbrojenia podwieszane-najczêœciej pociski Hellfire.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: AH-64A APACHE
Adicionado ao catálogo: 30.10.2004
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:48
Fabricante: Montex
Código de produto: MT-SM48212
Disponibilidade: disponível!

€3.03 ou 2000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Black Dog
Código de produto: BLD-A48042
Disponibilidade: disponível!

€15.09 ou 9800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: KV Models
Código de produto: KVM-48220
Disponibilidade: disponível!

€4.67 ou 3000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: RES/KIT
Código de produto: RSK-48-0081
Disponibilidade: disponível!

€9.18 ou 6000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Armory Models Group
Código de produto: ARY-AW48331
Disponibilidade: disponível!

€10.20 ou 6600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Armory Models Group
Código de produto: ARY-AW48330
Disponibilidade: disponível!

€10.20 ou 6600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Master
Código de produto: MAS-AM-48-125
Disponibilidade: disponível!

€11.38 ou 7400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: RES/KIT
Código de produto: RSK-48-0144
Disponibilidade: sob encomenda

€9.18 ou 6000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Montex
Código de produto: MT-SM48068
Disponibilidade: disponível!

€3.73 ou 2400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Part
Código de produto: PRT-S48-005
Disponibilidade: disponível!

€5.31 ou 3500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Part
Código de produto: PRT-S48-006
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Aires
Código de produto: air4131
Disponibilidade: disponível!

€25.16 ou 16400 pts.

Produtos similares
-12%

Escala: 1:72
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de produto: mir872094
Disponibilidade: disponível!

€16.70 €14.69
ou 10900 pts.

Escala: 1:33
Fabricante: Kartonowa Kolekcja
Código de produto: KKL33
Disponibilidade: disponível!

€8.13 ou 5300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de produto: mscD36
Disponibilidade: disponível!

€6.23 ou 4100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de produto: mscD39
Disponibilidade: disponível!

€6.23 ou 4100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de produto: mscD38
Disponibilidade: disponível!

€6.23 ou 4100 pts.

Escala: 1:100
Fabricante: Revell
Código de produto: rev04985
Disponibilidade: disponível!

€9.15 ou 6000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de produto: mscD37
Disponibilidade: disponível!

€6.23 ou 4100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de produto: ita0159
Disponibilidade: disponível!

€11.09 ou 7200 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Zvezda
Código de produto: zve7408
Disponibilidade: disponível!

€7.43 ou 4800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de produto: mscD38s
Disponibilidade: disponível!

€10.15 ou 6600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Airfix
Código de produto: afxJ6004
Disponibilidade: disponível!

€16.78 ou 10900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aeroplast
Código de produto: ARP90005
Disponibilidade: disponível!

€8.27 ou 5400 pts.