Academy

Academy 12551 AH-64D Block II Late Ver. US Army

AH-64D Block II Late Ver. US Army - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Academy
Código de produto: aca12551
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: quinta-feira, 21.10.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€26.04 ou 18400 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteAcademy
Código do produtoaca12551
Peso:0.36 kg
Ean:8809258925668
Escala1:72
Adicionado ao catálogo:16.11.2017
Tags:Boeing-AH-64-Apache
Œmig³owiec McDonnell-Douglas (Boeing) AH-64 wybrano jako zwyciêzcê we wspó³zawodnictwie z YAH-63 firmy Bell w grudniu 1976 roku. Nazwa Apache przylgnê³a do œmig³owca w 1981 roku. Ta niezwykle sprawna maszyna ma czterop³atowe wirniki napêdzane dwoma silnikami turbinowymi General Electric T700-701 o mocy 1696KM. Szcz¹tkowe skrzyd³a wyposa¿one s¹ w konwencjonalne klapy na krawêdzi sp³ywu, a p³ytowe usterzenie poziome polepsza sterowanie pod³u¿ne. Dwuosobowa za³oga zajmuje fotele umieszczone jeden za drugim w opancerzonej kabinie. Miejsce pilota jest z ty³u, a operatora uzbrojenia/strzelca - na przedzie. Kluczem do uniwersalnego zastosowania œmig³owca s¹ systemy TADS na stanowisku strzelca i PNVS u¿ywany przez pilota. TADS jest zestawem laserowego znacznika i odleg³oœciomierza pozwalaj¹cych na œledzenie celu oraz skierowanego do przodu czujnika podczerwieni, który zdublowany jest przez normalny uk³ad optyczny. Uk³ad PNVS jest zaœ rozwiniêtym systemem FLIR, pozwalaj¹cym pilotowaæ œmig³owiec tu¿ nad ziemi¹ dla zapobie¿enia lub opóŸnienia wykrycia przez obronê przeciwlotnicz¹ nieprzyjaciela. Œmig³owce Apache bra³y udzia³ w operacji w Panamie w 1989 roku, w czasie Pustynnej Burzy w 1991 roku, czy ostatniego konfliktu w Iraku (2003). Pod koniec 1990 roku przyst¹piono do konstruowania nowej wersji œmig³owca, wyposa¿onej w zabudowany nad g³owic¹ radar milimetrowy Martin/Westinghouse Longbow do kierowania uzbrojeniem. S³u¿y on do sterowania na zasadzie odpal i zapomnij pociskami przeciwczo³gowymi Rockwell AGM-114 Hellfire. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 300 km/h; prêdkoœæ wznoszenia 12,7 m/s, zasiêg maksymalny (bez zbiorników zewnêtrznych): 689 km, uzbrojenie: sta³e-1 dzia³ko Hughes M230A1 Chain Gun kal.30mm oraz uzbrojenia podwieszane-najczêœciej pociski Hellfire.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: AH-64D Block II Late Ver. US Army
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

quinta-feira, 21.10.2021

GLS


Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 28.10.2021
-
sexta-feira, 29.10.2021

UPS


Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 28.10.2021
-
sexta-feira, 29.10.2021

DHL


Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 29.10.2021
-
terça-feira, 2.11.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 16.11.2017
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:72
Fabricante: Montex
Código de produto: MT-SM72040
Disponibilidade: disponível!

€2.20 ou 1600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduSS156
Disponibilidade: disponível!

€2.88 ou 1900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu73641
Disponibilidade: disponível!

€14.24 ou 9600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduCX523
Disponibilidade: disponível!

€9.86 ou 6600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduCX522
Disponibilidade: disponível!

€7.65 ou 5100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduSS641
Disponibilidade: disponível!

€11.43 ou 7700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu73546
Disponibilidade: disponível em 2-6 semanas

€14.24 ou 9600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduCX438
Disponibilidade: disponível em 2-6 semanas

€7.65 ou 5100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: KV Models
Código de produto: KVM-72288
Disponibilidade: disponível!

€2.70 ou 1900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: KV Models
Código de produto: KVM-72720-1
Disponibilidade: disponível!

€3.86 ou 2700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de produto: BLD-A72079
Disponibilidade: disponível!

€17.98 ou 12700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: KV Models
Código de produto: KVM-72720
Disponibilidade: sob encomenda

€2.70 ou 1900 pts.

Produtos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Academy
Código de produto: aca12537
Disponibilidade: disponível!

€26.04 ou 18400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Academy
Código de produto: aca12514
Disponibilidade: disponível!

€25.30 ou 17800 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam60707
Disponibilidade: disponível!

€14.89 €14.14
ou 10000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de produto: mir72051
Disponibilidade: disponível!

€9.69 ou 6800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de produto: mir72054
Disponibilidade: disponível!

€9.69 ou 6800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hobby Boss
Código de produto: HBB87219
Disponibilidade: disponível!

€14.70 ou 10400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de produto: hasD06
Disponibilidade: disponível!

€13.16 ou 9300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Airfix
Código de produto: afxJ6004
Disponibilidade: disponível!

€15.50 ou 10900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de produto: mir72052
Disponibilidade: disponível!

€9.69 ou 6800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de produto: mir72053
Disponibilidade: disponível!

€9.69 ou 6800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de produto: hasE06
Disponibilidade: disponível!

€16.02 ou 11300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de produto: ita0080
Disponibilidade: disponível!

€9.54 ou 6700 pts.