AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez 8035 AIRBRUSH STENCILS

AIRBRUSH STENCILS - Image 1
Código de produto: AMM-8035
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: quarta-feira, 27.10.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€15.62 ou 11000 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteAMMO of Mig Jimenez
Código do produtoAMM-8035
Peso:0.02 kg
Ean:8432074080350
Adicionado ao catálogo:29.10.2019
Tags:Template-airbrush

Zestaw 3 szablonów malarskich wielokrotnego u¿ytku, o trzech ró¿nych wzorach,  wykonanych z cienkiej blaszki – takiej samej z jakiej wytwarza siê elementy fototrawione. Mog± siê okazaæ bardzo u¿yteczne przy zadaniach zwi±zanych z weatheringiem, a dok³adniej - pozwalaj± na szybkie naniesienie efektu rdzy oraz zwietrza³ej lub wyblak³ej farby (czy to matowej czy metalicznej) na wiêksze powierzchnie. Prezentowane szablony mo¿na z powodzeniem stosowaæ zarówno na modelach samolotów, wozów bojowych, jak i zabudowaniach na dioramach z dowolnej epoki historycznej albo SF. Ze wzglêdu na ró¿ne wzory oraz ich wielko¶æ oka¿± siê przydatne przy pracy z miniaturami w ró¿nych skalach. Omawiane szablony pozwol± na osi±gniêcie optymalnych efektów przy pracy z aerografem, ale mo¿na je równie¿ wykorzystaæ razem z farb± w sprayu. Ciekawe efekty bêdzie mo¿na uzyskaæ nak³adaj±c farbê za pomoc± g±bki albo bawe³nianego wacika. Z du¿ymi zastrze¿eniami mo¿na równie¿ wykorzystaæ pêdzel o twardym w³osiu, ale uzyskane tym sposobem efekty mog± byæ niezadowalaj±ce. W celu uzyskania maksymalnie wyra¼nych konturów, ka¿dy z prezentowanych szablonów zaleca siê przykleiæ do powierzchni modelu za pomoc± ta¶my maskuj±cej (na przyk³ad: Masking Tape 12mm albo Masking tape 18mm), lekko docisn±æ i dopiero po tym zabiegu nanosiæ farbê. Zwa¿ywszy jednak na efekty, które pozwalaj± uzyskaæ lepiej aplikowaæ farbê na szablon raczej lu¼no dopasowany do malowanej powierzchni. Nale¿y tak¿e podkre¶liæ bardzo dobr± wytrzyma³o¶æ mechaniczn± ka¿dego z omawianych szablonów, jak i to, ¿e powsta³y przy ¶cis³ej wspó³pracy z firm± Uschi van der Rosten. Warto równie¿ dodaæ, ¿e producent zaleca ich czyszczenie ¶rodkiem CLEANER (100ml). Produkty powi±zane to na przyk³ad: Airbrush Stencil #2, FLEXIBLE AIRBRUSH STENCIL albo FLEXIBLE AIRBRUSH STENCIL

Airbrush Stencils 

These photo-etched stencils will allow you to accurately depict worn and discoloured surfaces easily and represent repainted areas easily by simply placing the sheet over the desired surface and then spraying the colour with the airbrush using low air pressure. You can also achieve soft-edge patches by slightly separating the stencil from the surface of the model to paint mottled camouflage patterns. There are three sizes used for different scales and finishing options. After each use, always clean the paint from the stencil carefully with CLEANER (100ml). Recommend products: Airbrush Stencil #2, FLEXIBLE AIRBRUSH STENCIL and FLEXIBLE AIRBRUSH STENCIL


Nie wiesz jaki aerograf wybraæ? Gubisz siê w nieskoñczonej ilo¶ci modeli i nie wiesz na co zwróciæ uwagê? Nie wiesz czym siê ró¿ni aerograf jedno i dwufunkcyjny? Nie mo¿esz siê zdecydowaæ czy zainwestowaæ w kompresor czy poprzestaæ na tañszych butlach ze sprê¿onym gazem?

Przeczytaj nasz poradnik na temat Aerograf i jego zasilanie

Nie wiesz jakie akcesoria kupiæ ¿eby da³o siê wszystko ze sob± po³±czyæ?

Przeczytaj dokument:

Jak wszystko ze sob± po³±czyæ, czyli standardy gwintów stosowane w aerografach

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: AIRBRUSH STENCILS
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

quarta-feira, 27.10.2021

GLS


Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 4.11.2021
-
sexta-feira, 5.11.2021

UPS


Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 4.11.2021
-
sexta-feira, 5.11.2021

DHL


Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 5.11.2021
-
segunda-feira, 8.11.2021

Correios - carta registrada


Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 3.11.2021
-
quinta-feira, 4.11.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 29.10.2019
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Fabricante: AMMO of Mig Jimenez
Código de produto: AMM-8049
Disponibilidade: disponível!

€15.30 ou 10800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Das Werk
Código de produto: DASA006
Disponibilidade: disponível!

€16.89 ou 11900 pts.

Fabricante: Das Werk
Código de produto: DASA026
Disponibilidade: disponível!

€15.32 ou 10800 pts.

Escala: 1/48
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-AIR001
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Escala: 1:48, 1:72
Fabricante: AK-Interactive
Código de produto: AKI-9080
Disponibilidade: disponível!

€8.28 ou 5800 pts.

Escala: 1:35, 1:20, 1:24
Fabricante: AK-Interactive
Código de produto: AKI-9079
Disponibilidade: disponível!

€8.28 ou 5800 pts.

Escala: 1/35
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-AFV001
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Escala: 1/35
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-TX007
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-SF005
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Escala: 1/32
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-CAM001
Disponibilidade: disponível!

€8.60 ou 6100 pts.

Escala: 1/35
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-TX006
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Escala: 1/32
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-CAM002
Disponibilidade: disponível!

€8.60 ou 6100 pts.