Vallejo

Vallejo 71099 Airbrush Cleaner 85 ml.

Airbrush Cleaner 85 ml. - Image 1
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VAL71099
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: segunda-feira, 23.5.2022
€4.83 ou 3300 pts.

Contém 23% de IVA
ao enviar para o país: PORTUGAL
Para mudar o país clique aqui

Informação de base

FabricanteVallejo
Código do produtoVAL71099
Peso:0.09 kg
Ean:8429551710992
Capacidade85ml
Adicionado ao catálogo:29.5.2012
Tags:Airbrush-Cleaner

P³yn do czyszczenia aerografu po malowaniu farbami akrylowymi oraz innymi farbami tworzonymi na bazie wody. Nadaje siê do czyszczenia pêdzli jak i aerografów. Preparat jest skuteczny zarówno do farb firmy Vallejo jak i innych firm produkuj±cych farby akrylowe. Preparat jest równie¿ skuteczny to czyszczenia zaschniêtych farb, które wcze¶niej nale¿y zwil¿yæ Airbrush Cleaner’em a nastêpnie oczy¶ciæ mechanicznie a w koñcu wyp³ukaæ. Do szczególnych cech tego produktu nale¿y umiejêtno¶æ nie tylko wysoce skutecznego czyszczenia ale równie¿ smarowania i konserwowania wnêtrza aerografu. Narzêdzie utrzymywane w dobrej formie pomaga uzyskiwaæ najlepsze efekty w modelarstwie. Aerograf powinien byæ czyszczony przy zmianie kolorów oraz po zakoñczeniu pracy. P³yn nale¿y wlaæ do pojemniczka na farbê i ca³kowicie wydmuchaæ. Najlepiej powtórzyæ tê czynno¶æ dwa lub trzy razy. Na zakoñczenie mo¿na aerograf przedmuchaæ za pomoc± zwyk³ej wody. Firma Vallejo powsta³a w 1965 roku w USA. W pierwszych latach firma specjalizowa³a siê w produkcji farb akrylowych do filmów animowanych. W 1969 firma przenios³a siê do Hiszpanii gdzie dzia³a do dnia dzisiejszego, w tamtych latach w³a¶ciwo¶ci i unikalna formu³a produktów zaczê³y byæ znane na kontynencie.

W 1972 roku Amadeo Vallejo opracowa³ Acrylic Artist Color, pierwszego akrylu do sztuk piêknych wyprodukowanego w Hiszpanii i jednego z pierwszych kolorów akrylowych dla artystów w Europie. W konsekwencji powsta³a gama wysokiej jako¶ci farb akrylowych do sztuk piêknych, pierwsza taka w kolorach artystycznych na ¶wiecie. Dziêki tej gamie, w wyniku najstaranniejszego doboru trwa³ych pigmentów artystycznych, Vallejo stworzy³ liniê kolorów, która mia³a staæ siê punktem odniesienia dla bran¿y. Rosn±ca popularno¶æ wodnych farb akrylowych zainteresowa³a artystów pos³uguj±cych siê aerografem, do tego czasu pracuj±cych z produktami na bazie rozpuszczalników. Z pomoc± tych artystów w okresach prób i testów, Vallejo opracowa³o pierwsze kolory akrylowe do malowania aerografem w 1986 roku. W kolejnych latach firma zaczê³a opracowywaæ gamê kolorów – Model Color – dla hobbystów i modelarzy -  jako kompletne linie kolorów i produktów.

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Airbrush Cleaner 85 ml.
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 - 4 pcs.
segunda-feira, 23.5.2022

mais de 4 pcs.
terça-feira, 24.5.2022

GLS

1 - 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 27.5.2022
-
terça-feira, 31.5.2022

mais de 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 30.5.2022
-
quarta-feira, 1.6.2022

DHL

1 - 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 27.5.2022
-
terça-feira, 31.5.2022

mais de 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 30.5.2022
-
quarta-feira, 1.6.2022

Correios - carta registrada

1 - 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 1.6.2022
-
quinta-feira, 9.6.2022

mais de 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 2.6.2022
-
sexta-feira, 10.6.2022

Fedex Economy

1 - 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 26.5.2022
-
terça-feira, 31.5.2022

mais de 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 27.5.2022
-
quarta-feira, 1.6.2022

Fedex International Priority

1 - 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 24.5.2022
-
quinta-feira, 26.5.2022

mais de 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 25.5.2022
-
sexta-feira, 27.5.2022

UPS

1 - 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 27.5.2022
-
segunda-feira, 30.5.2022

mais de 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 30.5.2022
-
terça-feira, 31.5.2022

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 29.5.2012
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Fabricante: Vallejo
Código de produto: VAL71199
Disponibilidade: disponível!

€9.74 ou 6700 pts.

Fabricante: Zero Paints
Código de produto: ZER-5113
Disponibilidade: disponível!

€15.25 ou 10500 pts.

Fabricante: Wamod
Código de produto: WAMOD34
Disponibilidade: disponível!

€4.60 ou 3200 pts.

Fabricante: Alclad II
Código de produto: ALC-307-60
Disponibilidade: disponível!

€5.36 ou 3700 pts.

-8%

Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam87089
Disponibilidade: disponível!

€9.69 €8.89
ou 6400 pts.

Fabricante: Badger
Código de produto: BADSTC-008
Disponibilidade: disponível!

€10.14 ou 7000 pts.

Fabricante: Badger
Código de produto: BADSTC-002
Disponibilidade: disponível!

€4.45 ou 3100 pts.

Fabricante: Badger
Código de produto: BADSTC-004
Disponibilidade: disponível!

€7.45 ou 5100 pts.