AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez 8049 Airbrush Stencil #2

Airbrush Stencil #2 - Image 1
Código de produto: AMM-8049
Disponibilidade atual: sob encomenda
Data prevista de envio: segunda-feira, 11.10.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€15.30 ou 10800 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteAMMO of Mig Jimenez
Código do produtoAMM-8049
Peso:0.02 kg
Ean:8432074080497
Adicionado ao catálogo:10.6.2021
Tags:Template-airbrush

Zestaw 3 szablonów malarskich wielokrotnego u¿ytku, o trzech ró¿nych wzorach,  wykonanych z cienkiej blaszki – takiej samej z jakiej wytwarza siê elementy fototrawione. Mog± siê okazaæ bardzo u¿yteczne przy zadaniach zwi±zanych z weatheringiem, a dok³adniej - pozwalaj± na szybkie naniesienie efektu rdzy oraz zwietrza³ej lub wyblak³ej farby (czy to matowej czy metalicznej) na wiêksze powierzchnie. Prezentowane szablony mo¿na z powodzeniem stosowaæ zarówno na modelach samolotów, wozów bojowych, jak i zabudowaniach na dioramach z dowolnej epoki historycznej albo SF. Ze wzglêdu na ró¿ne wzory oraz ich wielko¶æ oka¿± siê przydatne przy pracy z miniaturami w ró¿nych skalach. Omawiane szablony pozwol± na osi±gniêcie optymalnych efektów przy pracy z aerografem, ale mo¿na je równie¿ wykorzystaæ razem z farb± w sprayu. Ciekawe efekty bêdzie mo¿na uzyskaæ nak³adaj±c farbê za pomoc± g±bki albo bawe³nianego wacika. Z du¿ymi zastrze¿eniami mo¿na równie¿ wykorzystaæ pêdzel o twardym w³osiu, ale uzyskane tym sposobem efekty mog± byæ niezadowalaj±ce. W celu uzyskania maksymalnie wyra¼nych konturów, ka¿dy z prezentowanych szablonów zaleca siê przykleiæ do powierzchni modelu za pomoc± ta¶my maskuj±cej (na przyk³ad: Masking Tape 12mm albo Masking tape 18mm), lekko docisn±æ i dopiero po tym zabiegu nanosiæ farbê. Zwa¿ywszy jednak na efekty, które pozwalaj± uzyskaæ lepiej aplikowaæ farbê na szablon raczej lu¼no dopasowany do malowanej powierzchni. Nale¿y tak¿e podkre¶liæ bardzo dobr± wytrzyma³o¶æ mechaniczn± ka¿dego z omawianych szablonów, jak i to, ¿e powsta³y przy ¶cis³ej wspó³pracy z firm± Uschi van der Rosten. Warto równie¿ dodaæ, ¿e producent zaleca ich czyszczenie ¶rodkiem CLEANER (100ml). Produkty powi±zane to na przyk³ad: AIRBRUSH STENCILS, FLEXIBLE AIRBRUSH STENCIL albo FLEXIBLE AIRBRUSH STENCIL

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Airbrush Stencil #2
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

segunda-feira, 11.10.2021

GLS


Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 18.10.2021
-
terça-feira, 19.10.2021

UPS


Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 18.10.2021
-
terça-feira, 19.10.2021

DHL


Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 19.10.2021
-
quarta-feira, 20.10.2021

Correios - carta registrada


Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 15.10.2021
-
segunda-feira, 18.10.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 10.6.2021
Disponibilidade atual: sob encomenda
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Fabricante: AMMO of Mig Jimenez
Código de produto: AMM-8035
Disponibilidade: temporariamente indisponível

€15.37 ou 10800 pts.

Escala: 1/72
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-AIR002
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Escala: 1/48
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-AIR001
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Escala: 1:48, 1:72
Fabricante: AK-Interactive
Código de produto: AKI-9080
Disponibilidade: disponível!

€8.28 ou 5800 pts.

Escala: 1:35, 1:20, 1:24
Fabricante: AK-Interactive
Código de produto: AKI-9079
Disponibilidade: disponível!

€8.28 ou 5800 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-SF005
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Escala: 1/35
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-AFV001
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Escala: 1/32
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-CAM002
Disponibilidade: disponível!

€8.60 ou 6100 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-SF002
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Escala: 1/32, 1/48, 1/72
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-AIR004
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Escala: 1/35
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-LET002
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Escala: 1/35
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-TX003
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.