Zvezda

NEW! Zvezda 7037 Airbus A320neo

Airbus A320neo - Image 1
Escala: 1:144
Fabricante: Zvezda
Código de produto: zve7037
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: segunda-feira, 1.3.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€23.26 ou 15200 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteZvezda
Código do produtozve7037
Peso:0.41 kg
Ean:4600327070371
Escala1:144
Adicionado ao catálogo:22.2.2021
Tags:Airbus-A320

Airbus A320 jest dwusilnikowym, odrzutowym samolotem pasa¿erskim ¶redniego zasiêgu w uk³adzie dolnop³ata produkcji przede wszystkim francusko-niemieckiej. Napêd zapewniaj± dwa silniki turbowentylatorowe CFM International CFM56 albo IAE V2500. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1987 roku, a produkcja seryjna rozpoczê³a siê w 1988 roku i trwa nadal. Do pocz±tków 2016 roku wyprodukowano ponad 6800 samolotów tego typu! Airbus A320 powsta³ jako maszyna, która mia³a byæ oferowana przede wszystkim przewo¼nikom europejskim i azjatyckim jako konkurent samolotu Boeing 727. Producent, koncern Airbus po³o¿y³ w nowej maszynie nacisk przede wszystkim na zastosowanie najnowocze¶niej elektroniki, przede wszystkim systemu fly-by-wire, znanego z lotnictwa wojskowego (np. z samolotów F-16), ale po raz pierwszy zastosowanego w samolocie pasa¿erskim! Wykorzystano tak¿e now± awionik± typu glass-cockpit oraz centralny uk³ad zarz±dzania lotem. Ca³kowit± nowo¶ci± by³a równie¿ tylko dwuosobowa za³oga co wyra¼nie i pozytywnie wp³ynê³o na koszty eksploatacji samolotu. Ponadto A320 cechuje siê – porównuj±c pierwsze wersje seryjne -  50% wiêkszym zasiêgiem od swego g³ównego konkurenta, czyli Boeinga 727. Ze wzglêdu na nisk± zawodno¶æ konstrukcji oraz zastosowanie wielu awangardowych rozwi±zañ A320 okaza³ siê wielkim sukcesem komercyjnym koncernu Airbus. Do 2012 roku samoloty tego typu przewioz³y 7 mld. ludzi i lata³y przez 120 mln. godzin!


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Airbus A320neo
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 - 4 pcs.
segunda-feira, 1.3.2021

mais de 4 pcs.
terça-feira, 2.3.2021

GLS

1 - 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 8.3.2021
-
terça-feira, 9.3.2021

mais de 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 9.3.2021
-
quarta-feira, 10.3.2021

UPS

1 - 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 8.3.2021
-
terça-feira, 9.3.2021

mais de 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 9.3.2021
-
quarta-feira, 10.3.2021

DHL

1 - 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 9.3.2021
-
quarta-feira, 10.3.2021

mais de 4 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 10.3.2021
-
quinta-feira, 11.3.2021

Verifique a lista de custos de envio



Se o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 22.2.2021
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:144
Fabricante: Montex
Código de produto: MT-SM14401
Disponibilidade: disponível!

€3.73 ou 2400 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: KV Models
Código de produto: KVM-14404
Disponibilidade: disponível!

€2.87 ou 1900 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: RES/KIT
Código de produto: RSK-144-005
Disponibilidade: disponível!

€11.44 ou 7500 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Vinci
Código de produto: VIN144010
Disponibilidade: disponível!

€3.14 ou 2000 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: KV Models
Código de produto: KVM-14339
Disponibilidade: disponível!

€4.45 ou 2900 pts.

Produtos similares

Escala: 1:144
Fabricante: Zvezda
Código de produto: zve7003
Disponibilidade: disponível!

€23.26 ou 15200 pts.

Escala: 1:200
Fabricante: Hasegawa
Código de produto: has10741
Disponibilidade: disponível!

€18.45 ou 12000 pts.

Escala: 1:125
Fabricante: MisterCraft
Código de produto: mscF09s
Disponibilidade: disponível!

€16.92 ou 11000 pts.

Escala: 1:125
Fabricante: MisterCraft
Código de produto: mscF09
Disponibilidade: disponível!

€14.50 ou 9400 pts.

Escala: 1:125
Fabricante: Heller
Código de produto: hlr80448
Disponibilidade: disponível!

€19.52 ou 12700 pts.

Escala: 1:125
Fabricante: MisterCraft
Código de produto: mscF08
Disponibilidade: disponível!

€14.50 ou 9400 pts.

Escala: 1:125
Fabricante: MisterCraft
Código de produto: mscF08s
Disponibilidade: disponível!

€16.92 ou 11000 pts.

Escala: 1:200
Fabricante: Hasegawa
Código de produto: has10743
Disponibilidade: disponível!

€22.18 ou 14500 pts.