A-Model

A-Model 72120 Arkhangelsky Ar-2 Soviet WW2 Dive Bomber

Arkhangelsky Ar-2 Soviet WW2 Dive Bomber - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: A-Model
Código de produto: AMO-72120
Disponibilidade atual: indisponível
Ultimamente disponível: 11.11.2020
€20.38 ou 13300 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteA-Model
Código do produtoAMO-72120
Peso:0.20 kg
Escala1:72
Adicionado ao catálogo:30.10.2009
Tags:Arkhangelsky-Ar-2

Archangielski Ar-2 to radziecki samolot bombowy, okre¶lany czasami jako bombowiec nurkuj±cy, w uk³adzie grzbietop³ata o konstrukcji w pe³ni metalowej z okresu II wojny ¶wiatowej. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1940 r. – w tym samym roku wystartowa³a produkcja seryjna tej maszyny. Napêd zapewnia³y dwa silniki M-105P o mocy 1100 KM ka¿dy. D³ugo¶æ maszyny wynosi³a 12,5 m, przy rozpiêto¶ci skrzyde³ rzêdu 18,5 metra. Prêdko¶æ maksymalna nie przekracza 480 km/h. Uzbrojenie pok³adowe sk³ada³o siê z czterech karabinów maszynowych kal. 7,62 mm. Samolot móg³ równie¿ zabraæ na pok³ad ³adunek bomb o masie do 800 kilogramów.

Archangielski Ar-2 powsta³ w oparciu o konstrukcjê bombowca SB-2, jako jego bardzo daleko id±ce rozwiniêcie, które de facto doprowadzi³o do powstania nowego bombowca o wyra¼nie lepszych parametrach i osi±gach. G³ówne zmiany dotyczy³y zastosowania innych silników, zupe³nie inaczej zaprojektowanych i skonstruowanych skrzyde³ oraz nowej czê¶ci przedniej kad³uba. Maszyna w toku prób wykazywa³a siê dobr± manewrowo¶ci±, jak na tê klasê samolotów, ale posiada³a równie¿ niez³± prêdko¶æ maksymaln±. Pomimo wej¶cia samolotu do produkcji seryjnej przegra³ on rywalizacjê z samolotami Pe-2 oraz Tu-2. W sumie powsta³o ok. 200-250 samolotów tego typu. S³u¿y³y w linii do 1943 roku, przy czym spora ich czê¶æ zosta³a zniszczona w pierwszych tygodniach wojny niemiecko-radzieckiej (1941-1945).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Arkhangelsky Ar-2 Soviet WW2 Dive Bomber
Adicionado ao catálogo: 30.10.2009
Disponibilidade atual: indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:72
Fabricante: Tally HO!
Código de produto: TLHS72-009
Disponibilidade: disponível!

€4.02 ou 2600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de produto: zve6187
Disponibilidade: disponível!

€4.37 ou 2900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de produto: CMF72047
Disponibilidade: sob encomenda

€10.58 ou 6900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduSS602
Disponibilidade: disponível!

€5.94 ou 3700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu73008
Disponibilidade: disponível!

€5.94 ou 3700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Tally HO!
Código de produto: TLHE72-005
Disponibilidade: disponível!

€4.80 ou 3100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch72102
Disponibilidade: disponível!

€6.39 ou 4200 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeR-01
Disponibilidade: disponível!

€4.53 ou 3000 pts.