Unimodels

Unimodels 601 Armoured Self Propelled Railroad Car D-37 with D-38 Turret

Armoured Self Propelled Railroad Car D-37 with D-38 Turret - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Unimodels
Código de produto: um601
Disponibilidade atual: indisponível
Ultimamente disponível: 26.1.2021
€12.03 ou 7800 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteUnimodels
Código do produtoum601
Peso:0.06 kg
Escala1:72
Adicionado ao catálogo:28.4.2008

Drezyna D-37 to prototypowa, samobie¿na drezyna kolejowa powsta³± w ZSRR w 1932 roku. Ten pojazd szynowy by³ napêdzany pojedynczym silnikiem spalinowym o mocy 40 KM, a jego opancerzenie waha³o siê od 6 do 12 mm. Uzbrojenie g³ówne sk³ada³o siê z pojedynczej armaty kal. 76,2 mm oraz dwóch karabinów maszynowych DT kal. 7,62 mm. Z drezyny mo¿na te¿ by³o prowadziæ ogieñ do celów powietrznych za pomoc± karabinu maszynowego Maxim. Drezyna D-37 zosta³ skonstruowana przede wszystkim do celów rozpoznawczych i patrolowych. Po³o¿ono w niej nacisk przede wszystkim na jak najwiêksz± samodzielno¶æ w dzia³aniu oraz wysok± prêdko¶æ maksymaln±. Rzecz jasna pojazd móg³ poruszaæ siê zarówno do przodu, jak i do ty³u. Pomimo udanych testów drezyny D-37 przeprowadzonych na pocz±tku lat 30. XX wieku, nie wesz³a ona do produkcji seryjnej, ale pos³u¿y³a jako swoista baza do opracowania bardziej zaawansowanej samobie¿nej drezyny kolejowej DT-45.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Armoured Self Propelled Railroad Car D-37 with D-38 Turret
Adicionado ao catálogo: 28.4.2008
Disponibilidade atual: indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de produto: CMMV066
Disponibilidade: disponível!

€16.49 ou 10700 pts.

-12%

Escala: 1:72
Fabricante: Hobby Boss
Código de produto: HBB82909
Disponibilidade: disponível!

€24.25 €21.32
ou 15800 pts.

-12%

Escala: 1:72
Fabricante: Hobby Boss
Código de produto: HBB82910
Disponibilidade: disponível!

€11.95 €10.50
ou 7800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de produto: CMB72044
Disponibilidade: sob encomenda

€4.69 ou 3100 pts.