Zvezda

Zvezda 7019 Boeing 737-800

Boeing 737-800 - Image 1
Escala: 1:144
Fabricante: Zvezda
Código de produto: zve7019
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: segunda-feira, 12.4.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€23.26 ou 15200 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteZvezda
Código do produtozve7019
Peso:0.36 kg
Ean:4600327070197
Escala1:144
Adicionado ao catálogo:20.4.2017
Tags:Boeing-737

Boeing 737 jest dwusilnikowym, w±skokad³ubowym, odrzutowym samolotem pasa¿erskim krótkiego zasiêgu w uk³adzie dolnop³ata produkcji amerykañskiej. Napêd zapewniaj± dwa silniki Pratt and Whitney JT8D albo CFM International CFM56. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1967 roku, a produkcja seryjna rozpoczê³a siê w 1968 roku i trwa nadal. Boeing 737 jest najczê¶ciej w historii zamawianym samolotem pasa¿erskim, a do po³owy 2017 roku powsta³o a¿ 9486 egzemplarzy tego samolotu! Samolot tego typu powsta³ jako odpowied¼ koncernu Boeing na zapotrzebowanie zg³aszane przez amerykañskie linie lotnicze na now± maszyn± pasa¿ersk± cechuj±c± siê niskimi kosztami eksploatacji. Ponadto, zastosowano w nim uk³ad siedzeñ „2x3”, tzn. w kabinie pasa¿erskiej pojawi³y siê dwa rzêdy po 3 siedzenia, co pozwala³o przewie¼æ wiêksz± liczb± pasa¿erów. W toku produkcji seryjnej powsta³y kilka g³ównych wersji rozwojowych tego bardzo udanego samolotu. Pierwsz± produkowan± seryjnie by³ Boeing 737-100, szybko jednak wprowadzono do u¿ytku model Boeing 737-200 w którym poprawiono osi±gi i w³a¶ciwo¶ci aerodynamiczne. W modelach Boeing: 737-600, 737-700 oraz 737-800, które pojawi³y siê pod koniec lat 90. XX wieku zastosowano najnowocze¶niejsz± awionikê z kokpitem w uk³adzie glass cockpit oraz wy¶wietlacze LCD zamiast zegarów analogowych. Jedn± z najnowszych wersji jest Boeing 737-900, który zosta³ oblatany w 2000 roku. Poprawiono w nim aerodynamikê i zmieniono kszta³t skrzyde³, dziêki czemu poprawie uleg³ zasiêg. Zale¿nie od wersji Boeing 737 mo¿e wzi±æ na pok³ad od 104 do 215 pasa¿erów.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Boeing 737-800
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 - 5 pcs.
segunda-feira, 12.4.2021

mais de 5 pcs.
terça-feira, 13.4.2021

GLS

1 - 5 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 19.4.2021
-
terça-feira, 20.4.2021

mais de 5 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 20.4.2021
-
quarta-feira, 21.4.2021

UPS

1 - 5 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 19.4.2021
-
terça-feira, 20.4.2021

mais de 5 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 20.4.2021
-
quarta-feira, 21.4.2021

DHL

1 - 5 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 20.4.2021
-
quarta-feira, 21.4.2021

mais de 5 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 21.4.2021
-
quinta-feira, 22.4.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 20.4.2017
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:144
Fabricante: KV Models
Código de produto: KVM-14850
Disponibilidade: disponível!

€4.18 ou 2700 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Vinci
Código de produto: VIN144001
Disponibilidade: disponível!

€6.06 ou 4000 pts.

Produtos similares

Escala: 1:144
Fabricante: Zvezda
Código de produto: zve7026
Disponibilidade: disponível!

€23.26 ou 15200 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: KARAYA
Código de produto: KAR-D144-08
Disponibilidade: disponível!

€11.52 ou 7500 pts.

Escala: 1:200
Fabricante: Hasegawa
Código de produto: has10737
Disponibilidade: disponível!

€16.57 ou 10800 pts.

Escala: 1:200
Fabricante: Hasegawa
Código de produto: has10740
Disponibilidade: disponível!

€17.45 ou 11400 pts.

Escala: 1:50
Fabricante: MPM Model
Código de produto: MMM3-2018
Disponibilidade: disponível!

€11.09 ou 7200 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Zvezda
Código de produto: zve7027
Disponibilidade: disponível!

€23.26 ou 15200 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Eastern Express
Código de produto: EEX14415-2
Disponibilidade: disponível!

€44.86 ou 29200 pts.

Escala: 1:200
Fabricante: Hasegawa
Código de produto: has10839
Disponibilidade: disponível!

€40.02 ou 26100 pts.

Escala: 1:200
Fabricante: Hasegawa
Código de produto: has10735
Disponibilidade: disponível!

€17.86 ou 11600 pts.