A-Model

A-Model 01428 British bomber E.E.Canberra B. Mk-20/Mk-62

British bomber E.E.Canberra B. Mk-20/Mk-62 - Image 1
Escala: 1:144
Fabricante: A-Model
Código de produto: AMO-01428
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
Ultimamente disponível: 25.1.2021
€13.67 ou 8900 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteA-Model
Código do produtoAMO-01428
Peso:0.12 kg
Escala1:144
Adicionado ao catálogo:26.1.2012
Tags:Canberra

English Electric Canberra by³ brytyjskim, odrzutowym samolotem bombowym i rozpoznawczym z okresu Zimnej Wojny i czasów wspó³czesnych. Oblot samolotu mia³ miejsce w 1949 r., a maszyna wesz³a do s³u¿by w 1951 roku. W sumie na potrzeby RAF powsta³o ok. 900 samolotów tego typu. W wersji Canberra B.6 napêd zapewnia³y dwa silniki Rolls-Royce Avon R.A.7 o ci±gu 36 kN ka¿dy. Uzbrojenie pok³adowe samolotu sk³ada³o siê z czterech dzia³ek Hispano Mark V kal. 20 mm. Maszyna mog³a te¿ przenosiæ ³adunek bomb i rakiet o ³±cznej masie do ok. 3.600 kilogramów.

Prace rozwojowe nad English Electric Canberra wystartowa³y pod koniec II wojny ¶wiatowej, a ich celem by³ stworzenie dla RAF bombowca o mo¿liwie jak najlepszych parametrach lotu – w tym prêdko¶ci maksymalnej oraz zasiêgu. Bardzo szybko uznano, ¿e maszyna musi byæ napêdzana silnikami odrzutowymi. Co wiêcej, pomimo niez³ego tempa prac, projekt samolot zosta³ opracowany starannie i okaza³ siê trafiony. Finalnie, w chwili wprowadzenia do linii English Electric Canberra by³ prawdopodobnie najlepszym samolotem w swej klasie na ¶wiecie, a jego ¶wietne osi±gi sprawi³y, ¿e zachowa³ warto¶æ bojow± przez niemal ca³± Zimn± Wojnê! W toku produkcji powsta³o wiele wersji tej udanej maszyny, w¶ród nich miêdzy innymi: Canberra B.2 (pierwsza wersja produkowana seryjnie), Canberra PR.3 (wersja zwiadu fotograficznego) czy Canberra T.4 (pierwsza wersja treningowa). Warto dodaæ, ¿e samolot by³ eksploatowany nie tylko przez Wielk± Brytaniê, ale te¿ przez Australiê, Argentynê czy Indie. English Electric Canberra, z licznymi modyfikacjami i produkowana licencyjnie, s³u¿y³a te¿ w USAF jako Martin B-57 Canberra.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: British bomber E.E.Canberra B. Mk-20/Mk-62
Adicionado ao catálogo: 26.1.2012
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:144
Fabricante: KV Models
Código de produto: KVM-14396
Disponibilidade: disponível!

€2.87 ou 1900 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: KV Models
Código de produto: KVM-14397
Disponibilidade: disponível!

€2.01 ou 1300 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Master
Código de produto: MAS-AM-144-033
Disponibilidade: disponível!

€2.73 ou 1800 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeR-01
Disponibilidade: disponível em 2-6 semanas

€4.53 ou 3000 pts.

Produtos similares

Escala: 1:144
Fabricante: A-Model
Código de produto: AMO-01426
Disponibilidade: disponível!

€13.67 ou 8900 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: A-Model
Código de produto: AMO-01430
Disponibilidade: disponível!

€13.67 ou 8900 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: A-Model
Código de produto: AMO-01429
Disponibilidade: disponível!

€13.67 ou 8900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Ark Models
Código de produto: ARK72023
Disponibilidade: disponível!

€18.48 ou 12000 pts.