White Stork Miniatures

White Stork Miniatures F72015 British soldiers in North Africa

British soldiers in North Africa - Image 1
Escala: 1:72
Código de produto: WSM-F72015
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: quarta-feira, 1.12.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€9.96 ou 7200 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteWhite Stork Miniatures
Código do produtoWSM-F72015
Peso:0.01 kg
Escala1:72
Adicionado ao catálogo:24.5.2021
Tags:British-World-War-II-Infantry

W toku II wojny ¶wiatowej British Army sformowa³o w sumie 43 dywizje piechoty (ang. Infantry division). W chwili rozpoczêcia wojny etat dywizji liczy³ ok. 13.800 oficerów i ¿o³nierzy, natomiast w 1944 r. liczba ta wzros³a do ok. 18.300 ludzi. Ta znaczna zmiana w etacie wynika³a przede wszystkim ze wzrostu ró¿nego rodzaju pododdzia³ów wsparcia, a nie zwiêkszenia liczby samych piechurów. W 1944 r. brytyjska dywizja piechoty sk³ada³a siê z trzech brygad piechoty, z których ka¿da posiada³a w³asn± kwaterê, pluton sztabowy, 3 bataliony piechoty, pododdzia³y in¿ynieryjne. Warto dodaæ, ¿e pojedynczy batalion piechoty posiada³ ok. 780 oficerów i ¿o³nierzy oraz posiada³ liczne jednostki wsparcia (np. pluton mo¼dzierzy czy pluton rozpoznawczy). W sk³adzie dywizji znajdowa³a siê równie¿ de facto brygada artylerii z piêcioma pu³kami artylerii (w tym jednym ppanc i jednym plot), batalion karabinów maszynowych i mo¼dzierzy oraz pododdzia³y rozpoznania, ³±czno¶ci czy saperów. Istotnym elementem zwiêkszaj±cym mobilno¶æ brytyjskiej dywizji piechoty by³o jej pe³en zmotoryzowanie. Podstawow± broñ strzeleck± brytyjskiego piechura by³ karabin Lee Enfield No.1 albo No.4. Jako broñ maszynow± wykorzystywano miêdzy innymi pistolety maszynowe Sten, rêczne karabiny maszynowe Bren czy Kariny maszynowe Vickers. Najczê¶ciej stosowan± broni± przeciwpancern± by³ armaty 2- i 6-funtowe kal. 40 i 57 mm, a pó¼niej tak¿e armaty 17-funtowe kal. 76 mm. Z kolei podstawowym uzbrojeniem artylerii polowej by³a bardzo udana haubica Ordnance QF 25-pounder.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: British soldiers in North Africa
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 - 3 pcs.
quarta-feira, 1.12.2021

mais de 3 pcs.
quarta-feira, 8.12.2021

GLS

1 - 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 7.12.2021
-
quinta-feira, 9.12.2021

mais de 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 14.12.2021
-
quinta-feira, 16.12.2021

UPS

1 - 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 7.12.2021
-
quarta-feira, 8.12.2021

mais de 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 14.12.2021
-
quarta-feira, 15.12.2021

DHL

1 - 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 7.12.2021
-
quinta-feira, 9.12.2021

mais de 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 14.12.2021
-
quinta-feira, 16.12.2021

Correios - carta registrada

1 - 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 10.12.2021
-
segunda-feira, 20.12.2021

mais de 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 17.12.2021
-
terça-feira, 28.12.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 24.5.2021
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de produto: BLD-T72091
Disponibilidade: disponível!

€15.33 ou 11100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Pavla Models
Código de produto: PVM72010
Disponibilidade: disponível!

€1.90 ou 1400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de produto: BLD-D72060
Disponibilidade: disponível!

€18.40 ou 13300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aber
Código de produto: abe72A13
Disponibilidade: disponível!

€6.40 ou 4600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de produto: CMB72018
Disponibilidade: disponível!

€3.48 ou 2500 pts.

Produtos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de produto: zve6174
Disponibilidade: disponível!

€4.13 ou 3000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Heller
Código de produto: hlr49604
Disponibilidade: disponível!

€4.71 ou 3400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de produto: zve6166
Disponibilidade: disponível!

€4.13 ou 3000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de produto: zve6226
Disponibilidade: disponível!

€4.13 ou 3000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de produto: ita6118
Disponibilidade: disponível!

€57.31 ou 41500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Royal Model di R. Reale
Código de produto: RLM910
Disponibilidade: sob encomenda

€7.68 ou 5600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de produto: GER-WW2-250
Disponibilidade: sob encomenda

€18.28 ou 13200 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam35223
Disponibilidade: disponível!

€10.23 €9.69
ou 7100 pts.

-25%

Escala: 1:35
Fabricante: SOGA Miniatures
Código de produto: SOG-35147
Disponibilidade: disponível!

€19.75 €14.79
ou 14300 pts.

-25%

Escala: 1:35
Fabricante: The Bodi Miniatures
Código de produto: TBM-35141
Disponibilidade: disponível!

€12.21 €9.13
ou 8800 pts.

-25%

Escala: 1:35
Fabricante: The Bodi Miniatures
Código de produto: TBM-35076
Disponibilidade: disponível!

€23.43 €17.55
ou 17000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: SOGA Miniatures
Código de produto: SOG-35144
Disponibilidade: disponível!

€19.75 ou 14300 pts.