U-Star

U-Star 90029 Clip Kit 13 in 1

Clip Kit 13 in 1 - Image 1
Fabricante: U-Star
Código de produto: UST90029
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: segunda-feira, 23.5.2022
€14.39 ou 9900 pts.

Contém 23% de IVA
ao enviar para o país: PORTUGAL
Para mudar o país clique aqui

Informação de base

FabricanteU-Star
Código do produtoUST90029
Peso:0.15 kg
Adicionado ao catálogo:11.8.2017
Tags:Extra-hands Painting-station Clip

Zestaw z³o¿ony z pojedynczej podk³adki (stojaka), 6 jednostronnych zacisków (klamerek, klipsów) modelarskich w dwóch wielko¶ciach oraz 6 patyczków do malowania, tak¿e w dwóch wielko¶ciach. Prezentowany zestaw jest dedykowany przede wszystkim do malowania figurek oraz modeli plastikowych. Wchodz±ca w jego sk³ad podk³adka jest wykonana z twardego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z fabrycznie nawierconymi otworami o ¶rednicy dopasowanej do zacisków z zestawu. Liczy sobie ok. 150 mm szeroko¶ci, 100 mm d³ugo¶ci, przy grubo¶ci rzêdu ok. 20 mm. Ze wzglêdu na zastosowany materia³ oraz masê zachowuje siê bardzo stabilnie, przy malowaniu zw³aszcza ma³ych i ¶rednich elementów. Natomiast wszystkie zaciski oraz patyczki zosta³y wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze jasnozielonym i licz± sobie od ok. 65 mm do ok. 75 mm wysoko¶ci. Pomimo zastosowanego materia³u cechuj± siê niez³± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Co wiêcej, patyczki posiadaj± dwie ró¿ne koñcówki: w kszta³cie walca o stopniowanej ¶rednicy oraz kuli. Warto dodaæ, ¿e ze wzglêdu na wykorzystane materia³y, elementy omawianego zestawu stosunkowo ³atwo utrzymaæ w czysto¶ci. Prezentowane narzêdzie modelarskie nadaje siê przede wszystkim do realizowania ró¿nych zadañ zwi±zanych z malowaniem – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z niewielkimi elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Mo¿na je tak¿e wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek albo ich elementami na przyk³ad w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do doklejania niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego, jak równie¿ do pracy z elementami fototrawionymi.  Bez w±tpienia, prezentowane narzêdzie mo¿e w wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Clip Kit 20 in 1, Model Clamps albo Stojak do malowania

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Clip Kit 13 in 1
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 pcs.
segunda-feira, 23.5.2022

mais de 1 pcs.
terça-feira, 24.5.2022

GLS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 27.5.2022
-
terça-feira, 31.5.2022

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 30.5.2022
-
quarta-feira, 1.6.2022

DHL

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 27.5.2022
-
terça-feira, 31.5.2022

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 30.5.2022
-
quarta-feira, 1.6.2022

Correios - carta registrada

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 1.6.2022
-
quinta-feira, 9.6.2022

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 2.6.2022
-
sexta-feira, 10.6.2022

Fedex Economy

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 26.5.2022
-
terça-feira, 31.5.2022

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 27.5.2022
-
quarta-feira, 1.6.2022

Fedex International Priority

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 24.5.2022
-
quinta-feira, 26.5.2022

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 25.5.2022
-
sexta-feira, 27.5.2022

UPS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 27.5.2022
-
segunda-feira, 30.5.2022

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 30.5.2022
-
terça-feira, 31.5.2022

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 11.8.2017
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Fabricante: U-Star
Código de produto: UST90030
Disponibilidade: indisponível

€10.86 ou 7500 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de produto: FNR549
Disponibilidade: disponível!

€5.97 ou 4100 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de produto: FNR546
Disponibilidade: disponível!

€10.73 ou 7400 pts.

Fabricante: Adler
Código de produto: ADL-AD-7600
Disponibilidade: disponível!

€10.68 ou 7300 pts.

Fabricante: ZEP System
Código de produto: ZEP-MSJ03
Disponibilidade: disponível!

€54.16 ou 37300 pts.

Fabricante: ZEP System
Código de produto: ZEP-MSJ02
Disponibilidade: disponível!

€45.01 ou 31000 pts.

Fabricante: ZEP System
Código de produto: ZEP-MSJ01
Disponibilidade: disponível!

€29.49 ou 20300 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de produto: FNR548
Disponibilidade: disponível!

€9.53 ou 6600 pts.

Fabricante: Hobby Zone
Código de produto: HBZ-AC1
Disponibilidade: disponível!

€18.25 ou 12600 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de produto: AMZ19502
Disponibilidade: disponível!

€13.04 ou 9000 pts.

Fabricante: Adler
Código de produto: ADL-AD-7000
Disponibilidade: disponível!

€128.92 ou 88700 pts.

Fabricante: Hobby Zone
Código de produto: HBZ-As1
Disponibilidade: disponível!

€32.80 ou 22600 pts.