Academy

Academy 18185A Da Vinci - G.E.T. Clock

Da Vinci - G.E.T. Clock - Image 1
Escala: n/a
Fabricante: Academy
Código de produto: aca18185A
Disponibilidade atual: indisponível
Ultimamente disponível: 15.10.2021
€18.15 ou 12500 pts.

Contém 23% de IVA
ao enviar para o país: PORTUGAL
Para mudar o país clique aqui

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteAcademy
Código do produtoaca18185A
Peso:0.38 kg
Ean:8809258923220
Escalan/a
Adicionado ao catálogo:13.10.2021
Tags:Leonard-Da-Vinci-Clock

Inspired by the principles of Leonardo Da Vinci, the G.E.T. Clock has incorporated the mechanism of the real time pieces. An escapement is a device in a clock or watch that controls the motion of the gear train and transmits the energy from the movement to the pendulum or balance wheel. A tourbillion is a portion in a mechanical watch and is used to increase the accuracy by minimizing errors due to the effects of gravity.

G. - Gear system rotation
E. - Escapement mechanism
T. - Tourbillion movement

Leonardo Da Vinci (urodzi³ siê w 1452 r., zmar³ w 1519 roku) by³ bez w±tpienia jednym z najgenialniejszych ludzi doby Renesansu i do¶æ powszechnie jest postrzegany jako jeden z najbardziej utalentowanych ludzi w historii. By³ nie tylko wybitnie utalentowanym malarzem, autorem takich arcydzie³ jak „Dama z Gronostajem” czy „Ostatnia wieczerza”, ale te¿ nad wyraz p³odnym wynalazc± i innowatorem. Nikogo nie zaskoczy stwierdzenie, ¿e Leonardo Da Vinci interesowa³ siê wszelkiego typu mechanizmami, a w¶ród nich tak¿e ówczesnymi zegarami odmierzaj±cymi up³yw czasu. Stworzy³ te¿ w³asne projekty zegarów mechanicznych, w¶ród których dominowa³y tzw. zegary wahad³owe. W¶ród nich mo¿na te¿ wskazaæ czasomierz o dwóch mechanizmach, z których jeden by³ dedykowany odmierzaniu godzin, a drugi – odmierzaniu minut. Oba by³y ze sob± po³±czone systemem kó³ zêbatych oraz lin. Warto dodaæ, ¿e szkic owych zegarów wahad³owych znajduj± siê w tzw. Kodeksie Atlantyckim, czyli zbiorze notatek Leonarda da Vinci z lat 1489-1492.

 


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Da Vinci - G.E.T. Clock
Adicionado ao catálogo: 13.10.2021
Disponibilidade atual: indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Fabricante: Italeri
Código de produto: ita3111
Disponibilidade: disponível!

€18.97 ou 13100 pts.