Quickboost

Quickboost 48045 F4U-4B Corsair Engine Academy

F4U-4B Corsair Engine Academy - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de produto: QUB48045
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: quinta-feira, 20.1.2022
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€9.61 ou 6600 pts.

Contém 23% de IVA
ao enviar para o país: PORTUGAL
Para mudar o país clique aqui

Informação de base

FabricanteQuickboost
Código do produtoQUB48045
Peso:0.02 kg
Escala1:48
Adicionado ao catálogo:16.7.2010
Tags:Vought-F4U-Corsair Pratt2800

Pratt and Whitney R-2800 Double Wasp by³ amerykañskim silnikiem lotniczym z okresu II wojny ¶wiatowej. Po raz pierwszy zosta³ uruchomiony w 1937 roku, a pierwsze próby w locie odby³y siê w maju 1940 roku. Silnik – w wersji R-2800-54 - mia³ masê 1073 kilogramów, przy objêto¶ci skokowej 46 litrów. By³ to jeden z najwa¿niejszych i najliczniej produkowanych silników lotniczych w okresie II wojny ¶wiatowej. Szacuje siê, ¿e powsta³o ok. 125.000 egzemplarzy tej jednostki napêdowej.  

Pratt and Whitney R-2800 Double Wasp by³ 18-cylindrowym silnikiem gwiazdowym, zbudowanym w uk³adzie podwójnej gwiazdy, ch³odzonym powietrzem. Silnik R-2800 powsta³ jako element linii rozwojowej silników lotniczych firmy Pratt and Whitney oznaczonej jako Wasp. By³ jednak pierwszym z nich, których posiada³ 18 cylindrów. Ta nowinka technologiczna, pozwala³a co prawda osi±gn±æ bardzo du¿± moc maksymaln±, ale na pocz±tku generowa³a liczne problemy – zw³aszcza ze skutecznym ch³odzeniem silnika. Po ich wyeliminowaniu, R-2800 Double Wasp okaza³ siê bardzo udan±, zwart± i ma³o awaryjn± jednostk± napêdow± o ¶wietnej relacji moc-masa czy moc-pojemno¶æ skokowa. W toku II wojny ¶wiatowej silnik by³ stale udoskonalany i w kolejnych wersjach osi±ga³ coraz wiêksze moce maksymalne, przyk³adowo: R-2800-1 mia³ moc 1500 KM, R-2800-5 osi±ga³ 1850 KM, a R-2800-8 ju¿ 2000 KM, by w wersji R-2800-57 doj¶æ do 2800 KM! Silnik pos³u¿y³ jako jednostkow± napêdowa dla wielu amerykañskich samolotów wojskowych. Napêdza³ tak s³ynne maszyny jak na przyk³ad: Douglas A-26 Invader, Martin B-26 Marauder, Republic P-47 Thunderbolt czy Vought F4U Corsair.

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: F4U-4B Corsair Engine Academy
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

quinta-feira, 20.1.2022

GLS


Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 26.1.2022
-
sexta-feira, 28.1.2022

DHL


Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 26.1.2022
-
sexta-feira, 28.1.2022

Correios - carta registrada


Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 31.1.2022
-
terça-feira, 8.2.2022

Fedex Economy


Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 25.1.2022
-
sexta-feira, 28.1.2022

Fedex International Priority


Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 21.1.2022
-
terça-feira, 25.1.2022

UPS


Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 26.1.2022
-
quinta-feira, 27.1.2022

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 16.7.2010
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de produto: QUB48026
Disponibilidade: disponível!

€9.61 ou 6600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de produto: QUB48005
Disponibilidade: disponível!

€9.61 ou 6600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de produto: QUB48226
Disponibilidade: disponível!

€9.61 ou 6600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de produto: QUB48169
Disponibilidade: disponível!

€9.61 ou 6600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de produto: QUB48019
Disponibilidade: disponível!

€9.61 ou 6600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de produto: QUB48142
Disponibilidade: disponível!

€13.83 ou 9500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de produto: QUB48055
Disponibilidade: disponível!

€13.83 ou 9500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de produto: QUB48570
Disponibilidade: disponível!

€13.83 ou 9500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de produto: QUB48057
Disponibilidade: disponível!

€13.83 ou 9500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de produto: QUB48298
Disponibilidade: disponível!

€9.61 ou 6600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de produto: QUB48062
Disponibilidade: disponível!

€13.83 ou 9500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Print Scale
Código de produto: PRI-PSR48011
Disponibilidade: disponível!

€26.44 ou 18200 pts.