SBS Model

SBS Model D72016 Fokker D.XXI (Mercury engine) Finnish Air Force WW II

Fokker D.XXI (Mercury engine) Finnish Air Force WW II - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: SBS Model
Código de produto: SBS-D72016
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: quarta-feira, 27.10.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€7.71 ou 5400 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteSBS Model
Código do produtoSBS-D72016
Peso:0.02 kg
Escala1:72
Adicionado ao catálogo:27.10.2020
Tags:Fokker-D.XXI Finnish-Insignia

A product designed for MPM Special Hobby

Contains decals for 4 markings.

Fiñskie si³y powietrzne zaczê³y stosowaæ jako swój znak rozpoznawczy niebiesk± swastykê skierowan± w prawo (fin. Hakaristi), na bia³ym tle ju¿ w 1918 roku, a wiêc w chwili odzyskania niepodleg³o¶ci przez Finlandiê. Co ciekawe, owa swastyka ¿adn± miar± nie nawi±zywa³a do ideologii nazistowskiej (o której zreszt± nikt wówczas nie s³ysza³!), ale raczej by³a postrzegana jako symbol szczê¶cia i pomy¶lno¶ci zaczerpniêty z nordyckiej mitologii. W toku wojny zimowej (1939-1940) oraz wojny kontynuacyjnej (1941-1944) ze Zwi±zkiem Radzieckim, owe swastyki malowano na ¶rodkowych czê¶ciach kad³ubów oraz na skrzyd³ach fiñskich samolotów. Bardzo rzadko natomiast nanoszono je na stateczniki poziome. W przypadku wozów bojowych (np. czo³gów) najczê¶ciej malowano je na wie¿ach oraz na przedniej p³ycie pancernej. Czêsto malowano je niebiesk± farbê z bia³ym otokiem tu¿ przy ramionach. Owe ramiona równie¿ zdarza³o siê, ¿e by³y skracane do 20-30% swej w³a¶ciwej d³ugo¶ci. Warto dodaæ, ¿e w przypadku wojsk l±dowych Hakaristi zosta³a zaadaptowana oficjalnie dopiero w 1941 roku. Wcze¶niej natomiast dla oznaczenia fiñskich pojazdów stosowano bia³o-niebieskie pasy umieszczane najczê¶ciej na wie¿ach czo³gów.

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Fokker D.XXI (Mercury engine) Finnish Air Force WW II
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 - 3 pcs.
quarta-feira, 27.10.2021

mais de 3 pcs.
quarta-feira, 16.2.2022

GLS

1 - 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 4.11.2021
-
sexta-feira, 5.11.2021

mais de 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 23.2.2022
-
quinta-feira, 24.2.2022

UPS

1 - 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 4.11.2021
-
sexta-feira, 5.11.2021

mais de 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 23.2.2022
-
quinta-feira, 24.2.2022

DHL

1 - 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 5.11.2021
-
segunda-feira, 8.11.2021

mais de 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 24.2.2022
-
sexta-feira, 25.2.2022

Correios - carta registrada

1 - 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 3.11.2021
-
quinta-feira, 4.11.2021

mais de 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 22.2.2022
-
quarta-feira, 23.2.2022

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 27.10.2020
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Escala: 1:48
Fabricante: Print Scale
Código de produto: PRI-48-079
Disponibilidade: disponível!

€12.40 ou 8700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: SBS Model
Código de produto: SBS-D48008
Disponibilidade: disponível!

€9.62 ou 6800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: SBS Model
Código de produto: SBS-D48003
Disponibilidade: disponível!

€10.26 ou 7200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: SBS Model
Código de produto: SBS-D48030
Disponibilidade: disponível!

€10.26 ou 7200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: SBS Model
Código de produto: SBS-D48004
Disponibilidade: disponível!

€10.26 ou 7200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: SBS Model
Código de produto: SBS-D48035
Disponibilidade: disponível!

€10.26 ou 7200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: SBS Model
Código de produto: SBS-D48038
Disponibilidade: disponível!

€10.26 ou 7200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: SBS Model
Código de produto: SBS-D48018
Disponibilidade: disponível!

€10.26 ou 7200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: SBS Model
Código de produto: SBS-D48015
Disponibilidade: disponível!

€9.62 ou 6800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: SBS Model
Código de produto: SBS-D48009
Disponibilidade: disponível!

€10.26 ou 7200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Tally HO!
Código de produto: TLH48-005
Disponibilidade: disponível!

€9.34 ou 6600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: AML
Código de produto: AMLD48017
Disponibilidade: disponível!

€10.11 ou 7100 pts.