FPW Model

NEW! FPW Model TDW008 German Funkkraftwagen Krupp Protze Kfz. 19 - resin - 1/72 - WWII

German Funkkraftwagen Krupp Protze Kfz. 19 - resin - 1/72 - WWII - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: FPW Model
Código de produto: FPW-TDW008
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
Ultimamente disponível: 29.11.2021
€31.67 ou 22900 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteFPW Model
Código do produtoFPW-TDW008
Peso:0.08 kg
Escala1:72
Adicionado ao catálogo:14.10.2021

Kfz.19 Funkkraftwagen to niemiecki wojskowy samochód dowodzenia z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. D³ugo¶æ wozu siêga³a ok. 5,1 m, przy szeroko¶ci rzêdu ok. 1,9 m. Napêd – najczê¶ciej - zapewnia³ pojedynczy silnik Krupp o pojemno¶ci 3,3 litra oraz mocy do 60 KM. Przyjmuje siê, ¿e zasiêg dzia³ania wozu dochodzi³ do ok. 400-450 kilometrów. Kfz.19 zosta³ zaprojektowany na potrzeby niemieckiej armii l±dowej (Heer), jako jedna z wersji rozwojowych wozu L2 H-143 Krupp Protze. Dziêki wóz cechowa³ siê zdolno¶ciami do jazdy w terenie i by³ stosunkowo niezawodny. Kfz.19 posiada³ na swym wyposa¿eniu do¶æ rozbudowany sprzêt ³±czno¶ci radiowej z antenami prêtow± i zwyk³±. Jednak produkcja seryjna tych pojazdów by³a ograniczona i by³y one reprezentowane w znacznie mniejszej liczbie ni¿ wozy Kfz.17 lub Kfz.17/1. Niemniej pozostawa³y na wyposa¿eniu Wehrmachtu de facto a¿ do koñca II wojny ¶wiatowej.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: German Funkkraftwagen Krupp Protze Kfz. 19 - resin - 1/72 - WWII
Adicionado ao catálogo: 14.10.2021
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Fabricante: Aber
Código de produto: abeR-24
Disponibilidade: disponível!

€5.31 ou 3800 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeTCS12
Disponibilidade: disponível!

€4.08 ou 3000 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abePP05
Disponibilidade: disponível!

€6.40 ou 4600 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeS-04
Disponibilidade: disponível!

€5.31 ou 3800 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeS-24
Disponibilidade: disponível!

€5.31 ou 3800 pts.