Zvezda

Zvezda 6232 German HQ Winter

German HQ Winter - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de produto: zve6232
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: segunda-feira, 25.10.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€4.04 ou 2900 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteZvezda
Código do produtozve6232
Peso:0.04 kg
Ean:4600327062321
Escala1:72
Adicionado ao catálogo:18.9.2017
Tags:German-World-War-II-Officers

Pomimo przegranej w I wojnie ¶wiatowej, niemiecki korpus oficerski w okresie miêdzywojennym nadal postrzega³ g³ówny ¶rodek do zwyciêstwa w przysz³ej wojnie w operacji ofensywnej. Wyci±gn±³ zatem inne do¶wiadczenia z Wielkiej Wojny, ani¿eli jego francuski odpowiednik. Bazuj±c na do¶wiadczeniach z lat 1914-1918, miêdzy innymi na taktyce infiltracji stosowanej przez oddzia³y Stosstruppen, ale te¿ dostrzegaj±c intensywny rozwój lotnictwa i broni pancernej, czê¶æ niemieckiego korpusu oficerskiego (np. gen. Heinz Guderian) opracowa³a teoretyczne za³o¿enia tzw. wojny b³yskawicznej (niem. Blitzkrieg), czyli d±¿enie do powalenia przeciwnika jedn±, decyduj±c± operacj± ofensywn± prowadzon± w mo¿liwie krótkim czasie i przy maksymalnym natê¿eniu si³ i ¶rodków. Pod³ug tej ofensywnej doktryny wojny by³ te¿ szkolony niemiecki korpus oficerski w latach 30. XX wieku oraz w toku wojny ¶wiatowej. Warto te¿ dodaæ, ¿e niemieccy oficerowie niemal wszystkich szczebli w toku II wojny ¶wiatowej stosowali zasadê tzw. dowodzenia przez zadania (niem. Auftragstaktik), czyli nakre¶lali swym podw³adnym zadanie do osi±gniêcia oraz si³y jakimi dysponowali, natomiast wykonanie zadania pozostwiali ca³kowicie w ich gestii. Taki model dowodzenia, opieraj±cy siê na bardzo dobrze i jednolicie wyszkolonych oficerach, prowadzi³ do tego, ¿e armia niemiecka by³a wysoce elastyczna w dzia³aniu i potrafi³± reagowaæ szybciej na ró¿nych szczebalch, ani¿eli ich przeciwnicy (np. armia francuska w toku kampanii z 1940 r. czy armia sowiecka z 1941 r.). System ten zda³ egzamin (zw³aszcza na ni¿szych szczeblach) w toku ca³ej II wojny ¶wiatowej. Warto te¿ dodaæ, ¿e w niemieckim korpusie oficerskim z okresu II wojny ¶wiatowej s³u¿y³o wielu nieprzeciêtnych dowódców, miêdzy innymi: Erich von Manstein, Heinz Guderian, Erwin Rommel czy Walter Model.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: German HQ Winter
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 pcs.
segunda-feira, 25.10.2021

mais de 1 pcs.
terça-feira, 26.10.2021

GLS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 2.11.2021
-
quarta-feira, 3.11.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 3.11.2021
-
quinta-feira, 4.11.2021

UPS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 2.11.2021
-
quarta-feira, 3.11.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 3.11.2021
-
quinta-feira, 4.11.2021

DHL

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 3.11.2021
-
quinta-feira, 4.11.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 4.11.2021
-
sexta-feira, 5.11.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 18.9.2017
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:72
Fabricante: Pavla Models
Código de produto: PVM72010
Disponibilidade: disponível!

€1.95 ou 1400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de produto: BLD-D72060
Disponibilidade: disponível!

€17.98 ou 12700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de produto: CMMV057
Disponibilidade: disponível!

€12.12 ou 8600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aber
Código de produto: abe72A13
Disponibilidade: disponível!

€6.57 ou 4600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de produto: CMB72018
Disponibilidade: disponível!

€3.56 ou 2500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de produto: CMB72039
Disponibilidade: disponível!

€4.33 ou 3100 pts.

Produtos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de produto: zve6133
Disponibilidade: disponível!

€4.04 ou 2900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Mantis Miniatures
Código de produto: MAN72001
Disponibilidade: disponível!

€16.81 ou 11900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Mantis Miniatures
Código de produto: MAN72002
Disponibilidade: disponível!

€16.81 ou 11900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: First to Fight
Código de produto: FTFPL018
Disponibilidade: disponível!

€6.94 ou 4900 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam25154
Disponibilidade: disponível!

€14.89 €14.14
ou 10000 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam35298
Disponibilidade: disponível!

€14.68 €13.93
ou 9900 pts.

-5%

Escala: 1:16
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam36313
Disponibilidade: disponível!

€18.04 €17.13
ou 12100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de produto: STL-3539
Disponibilidade: disponível!

€18.25 ou 12900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de produto: STL-3006
Disponibilidade: disponível!

€18.25 ou 12900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de produto: STL-3524
Disponibilidade: disponível!

€18.25 ou 12900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de produto: STL-3181
Disponibilidade: disponível!

€63.99 ou 45100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de produto: STL-3562
Disponibilidade: disponível!

€54.81 ou 38700 pts.