Tamiya

Tamiya 31805 German Heavy Cruiser Prinz Eugen

German Heavy Cruiser Prinz Eugen - Image 1
Escala: 1:700
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam31805
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: segunda-feira, 1.3.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€35.53 -6% €33.56 ou 22000 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteTamiya
Código do produtotam31805
Peso:0.22 kg
Ean:4950344999484
Escala1:700
Tamanho303 x 31 mm
PinturaX-10,XF-1,XF-2,XF-23,XF-24,XF-26,XF-52,XF-54,XF-55,XF-56,XF-64,XF-65,XF-7,
Adicionado ao catálogo:4.11.2005
Tags:Prinz-Eugen

Prinz Eugen by³ niemieckim kr±¿ownikiem ciê¿kim pod którego stêpkê po³o¿ono w 1936 r., a wodowano w sierpniu 1938 roku. Kr±¿ownik wszed³ do s³u¿by linowej w niemieckiej marynarce wojennej (niem. Kriegsmarine) w sierpniu 1940 roku. D³ugo¶æ okrêtu wynosi³a 213 m, szeroko¶æ 21,8 m, a wyporno¶æ pe³na – 19.600 ton. Prêdko¶æ maksymalna kr±¿ownika Prinz Eugen oscylowa³a wokó³ 33-34 wêz³ów. Uzbrojenie g³ówne stanowi³o 8 dzia³ kal. 203 mm w czterech podwójnych wie¿ach, a uzbrojenie dodatkowe to m.in.: 12 dzia³ kal. 105 mm czy 17 dzia³ek kal. 40 mm.

Prinz Eugen by³ trzecim okrêtem typu Admiral Hipper. Kr±¿owniki tego typu zosta³y zamówione w celu wydatnego wzmocnienia si³ ciê¿kich Kriegsmarine. Po³o¿ono w nich nacisk na mo¿liwie jak najwiêksz± autonomiczno¶æ, a uzbrojenie artyleryjskie by³o raczej typowe dla kr±¿owników ciê¿kich koñca lat 30. XX wieku. Kariera bojowa kr±¿ownika Prinz Eugen rozpoczê³a siê od udzia³u w operacji „Rheinubung” wraz z pancernikiem Bismarck w maju 1941 roku, która to operacja doprowadzi³a do zatopienia brytyjskiego kr±¿ownika liniowego HMS Hood oraz niemieckiego pancernika. Natomiast Prinz Eugen odniós³ w niej powa¿ne uszkodzenia i by³ zmuszony wróciæ do portu w Bre¶cie. Tam, w lipcu tego samego roku, zosta³ uszkodzony w wyniki nalotu przeprowadzonego przez brytyjski RAF. W lutym 1942, wraz z okrêtami Scharnhorst i Gneisenau zosta³ przebazowany z Berestu do Kilonii (operacja Cerberus). W latach 1942-1943 s³u¿y³ przede wszystkim na Ba³tyku, jako jednostka szkolna, a w 1944 r. zosta³ przebazowany do Finlandii. Pó¼niej w latach 1944-1945 wspiera³ operacji niemieckich wojsk l±dowych nad Ba³tykiem, zw³aszcza w Kurlandii oraz Prusach Wschodnich. W maju 1945 r. zosta³ przekazany Brytyjczykom, a pó¼niej trafi³ w rêce Amerykanów, którzy wykorzystali go do testów z broni± j±drow± na atolu Bikini w 1946 roku.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: German Heavy Cruiser Prinz Eugen
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

segunda-feira, 1.3.2021

GLS


Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 9.3.2021
-
quarta-feira, 10.3.2021

UPS


Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 8.3.2021
-
terça-feira, 9.3.2021

DHL


Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 9.3.2021
-
quarta-feira, 10.3.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 4.11.2005
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:700
Fabricante: Aber
Código de produto: abe1-700L-030
Disponibilidade: disponível!

€10.25 ou 6700 pts.

Fabricante: Plastruct
Código de produto: PLS90661
Disponibilidade: disponível!

€2.92 ou 1900 pts.

Escala: 1:700
Fabricante: Aber
Código de produto: abe1-700-10
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Escala: 1:700
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu17502
Disponibilidade: disponível!

€8.99 ou 5600 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeSV-07
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Escala: 1:700
Fabricante: Aber
Código de produto: abe1-700-06
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Escala: 1:700
Fabricante: Aber
Código de produto: abe1-700-01
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Escala: 1:700
Fabricante: Aber
Código de produto: abe1-700-11
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Escala: 1:700
Fabricante: Aber
Código de produto: abe1-700-04
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeSV-05
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Escala: 1:700
Fabricante: Aber
Código de produto: abe1-700-03
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeSV-09
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.