Master Box

Master Box 3553 German soldiers in winter coat's 1944/1945 (Supplies at last)

German soldiers in winter coats 1944/1945 (Supplies at last) - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de produto: mbx3553
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: quinta-feira, 6.5.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€7.11 -5% €6.74 ou 4600 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteMaster Box
Código do produtombx3553
Peso:0.05 kg
Ean:4820113080104
Escala1:35
Adicionado ao catálogo:30.10.2009
Tags:German-World-War-II-Infantry

Decyduj±cy wp³yw na kszta³towanie siê organizacji oraz taktyki niemieckiej piechoty przed wybuchem II wojny ¶wiatowej mia³y z jednej strony do¶wiadczenia wyp³ywaj±ce z poprzedniej wojny ¶wiatowej, ale te¿ prace teoretyczne powstaj±ce w latach 20. i 30. XX wieku, które czêsto podkre¶la³y konieczno¶æ postrzegania niemieckiej piechoty jako narzêdzia prowadzenia wojny ofensywnej. Wp³ywa³o to zarówno na wyposa¿enie, jak i organizacjê niemieckiej dywizji piechoty, która w toku kampanii wrze¶niowej z 1939 roku liczy³a 3 pu³ki piechoty, z których ka¿dy dzieli³ siê na 3 bataliony piechoty, kompaniê artylerii oraz kompaniê przeciwpancern±. Do tego dochodzi³y liczne jednostki wsparcia, miêdzy innymi: pu³k artylerii z 4 dywizjonami artylerii (w tym jednym ciê¿kiej), batalion przeciwpancerny, batalion saperów czy batalion ³±czno¶ci. W sumie dywizja piechoty tzw. I fali mobilizacyjnej liczy³a ok. 17.700 ludzi i posiada³a znacz±cy komponent artyleryjski, ale te¿ by³a obficie wyposa¿ona w broñ maszynow±. Posiada³a te¿ nowoczesne i wydajne – jak na owe czasy – ¶rodki ³±czno¶ci i dowodzenia. W toku wojny dywizje piechoty ulega³y transformacji – w 1943 r. czê¶æ z nich zosta³a przekszta³cona w dywizje grenadierów pancernych. Natomiast od 1943 r. standardowa dywizja „tradycyjnej” piechoty liczy³a ok. 12.500 ludzi (a nie ok. 17.700 ludzi jak w 1939 r.), zmniejszono te¿ w niej komponent artyleryjski – zw³aszcza artylerii ciê¿kiej – natomiast znacz±co poprawiono obronê przeciwpancern±. Przyjmuje siê, ¿e w toku ca³ej II wojny ¶wiatowej w Wehrmachcie s³u¿y³o ok. 350 dywizji piechoty.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: German soldiers in winter coat's 1944/1945 (Supplies at last)
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

quinta-feira, 6.5.2021

GLS


Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 13.5.2021
-
sexta-feira, 14.5.2021

UPS


Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 13.5.2021
-
sexta-feira, 14.5.2021

DHL


Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 14.5.2021
-
segunda-feira, 17.5.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 30.10.2009
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos
-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de produto: mbx35115
Disponibilidade: disponível!

€12.75 €12.11
ou 8300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Mantis Miniatures
Código de produto: MAN-MAC21
Disponibilidade: disponível!

€18.21 ou 11900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de produto: PLM424
Disponibilidade: disponível!

€12.05 ou 7900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de produto: PLM271
Disponibilidade: disponível!

€22.08 ou 14400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de produto: PLM265
Disponibilidade: disponível!

€59.63 ou 38800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de produto: ALP-H017
Disponibilidade: disponível!

€10.20 ou 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: CMK
Código de produto: CMB35079
Disponibilidade: disponível!

€5.80 ou 3800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de produto: ALP-H018
Disponibilidade: disponível!

€10.20 ou 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: CMK
Código de produto: CMB35085
Disponibilidade: sob encomenda

€5.80 ou 3800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: CMK
Código de produto: CMB35078
Disponibilidade: sob encomenda

€5.80 ou 3800 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam12641
Disponibilidade: disponível!

€9.98 €9.47
ou 6200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de produto: RDM35PE01
Disponibilidade: disponível!

€9.96 ou 6500 pts.

Produtos similares
-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de produto: mbx3541
Disponibilidade: disponível!

€11.89 €11.28
ou 7800 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de produto: mbx35162
Disponibilidade: disponível!

€14.50 €13.75
ou 9400 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de produto: mbx3584
Disponibilidade: disponível!

€13.64 €12.94
ou 8900 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de produto: mbx35137
Disponibilidade: disponível!

€15.36 €14.58
ou 10000 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de produto: mbx35102
Disponibilidade: disponível!

€14.07 €13.34
ou 9200 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de produto: mbx35177
Disponibilidade: disponível!

€13.64 €12.94
ou 8900 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de produto: mbx3522
Disponibilidade: disponível!

€10.58 €10.04
ou 6900 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de produto: mbx3558
Disponibilidade: disponível!

€18.29 €17.35
ou 11900 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de produto: mbx35103
Disponibilidade: disponível!

€14.07 €13.34
ou 9200 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de produto: mbx3540
Disponibilidade: disponível!

€11.89 €11.28
ou 7800 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de produto: mbx3510
Disponibilidade: disponível!

€8.88 €8.43
ou 5800 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de produto: mbx3524
Disponibilidade: disponível!

€10.58 €10.04
ou 6900 pts.