Plus Model

Plus Model 149 Girls

Girls - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de produto: PLM149
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: quarta-feira, 28.7.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€14.31 ou 10100 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricantePlus Model
Código do produtoPLM149
Peso:0.03 kg
Escala1:35
Adicionado ao catálogo:9.11.2016
Tags:Pin-up

Okre¶lenie „Pin-Up Girls” wywodzi siê z trendu wyra¼nie dostrzeganego w latach 40. i 50. XX wieku na terenie Stanów Zjednoczonych. Dotyczy ono plakatów wieszanych przez mê¿czyzn z ró¿nych klas spo³ecznych (najczê¶ciej przez pracowników fizycznych albo ¿o³nierzy, choæ nie tylko!) ze specyficznie ubranymi oraz umalowanymi kobietami o wyra¼nym zabarwieniu erotycznym. Dodajmy, ¿e chocia¿ owe plakaty mia³y podtekst erotyczny, to jednak nie by³y traktowane jako pornografia, która w ówczesnych USA by³a zakazana. Owe „Kobiety z Plakatów”, czyli w³a¶nie Pin-Up Girls, by³y zawsze u¶miechniête, nosi³y albo rozkloszowane, lu¼ne sukienki w grochy czy paski albo te¿ bardzo sk±p± bielizn±, tudzie¿ stroje k±pielowe. Czêsto przedstawiano je w krótkich spodenkach z podwy¿szonym stanem. Rzecz jasna stroje Pin-Up Girls by³y tak przedstawione, aby odkrywaæ jak najwiêcej cia³a modelek. Dodajmy, ¿e tak¿e liczne, oficjalne zdjêcia Marilyn Monroe s± utrzymane w tej stylistyce. Tak¿e stosowany makija¿ by³ bardzo wyra¼ny z podkre¶lonymi czerwon± szmink± ustami oraz mocnymi, czarnymi kreskami nad górnymi powiekami. Warto dodaæ, ¿e od pocz±tku XXI wieku jest dostrzegalna ponowna moda na stylizacje i makija¿ utrzymany w duchu Pin-Up Girls.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Girls
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 pcs.
quarta-feira, 28.7.2021

mais de 1 pcs.
terça-feira, 28.9.2021

GLS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 4.8.2021
-
quinta-feira, 5.8.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 5.10.2021
-
quarta-feira, 6.10.2021

UPS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 4.8.2021
-
quinta-feira, 5.8.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 5.10.2021
-
quarta-feira, 6.10.2021

DHL

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 5.8.2021
-
sexta-feira, 6.8.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 6.10.2021
-
quinta-feira, 7.10.2021

Correios - carta registrada

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 3.8.2021
-
quarta-feira, 4.8.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 4.10.2021
-
terça-feira, 5.10.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 9.11.2016
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de produto: PLM150
Disponibilidade: disponível!

€16.19 ou 11400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Royal Model di R. Reale
Código de produto: RLM788
Disponibilidade: disponível!

€43.16 ou 30400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Armor35
Código de produto: RMR-35917
Disponibilidade: disponível!

€16.81 ou 11900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de produto: mbx35183
Disponibilidade: disponível!

€13.39 ou 9400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Armor35
Código de produto: RMR-35903
Disponibilidade: disponível!

€16.81 ou 11900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Armor35
Código de produto: RMR-35904
Disponibilidade: disponível!

€19.79 ou 14000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Armor35
Código de produto: RMR-35924
Disponibilidade: disponível!

€17.80 ou 12600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Armor35
Código de produto: RMR-35928
Disponibilidade: disponível!

€17.80 ou 12600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Armor35
Código de produto: RMR-35921
Disponibilidade: disponível!

€16.81 ou 11900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Black Dog
Código de produto: BLD-F35062
Disponibilidade: disponível!

€13.93 ou 9800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de produto: LEG-LF0106
Disponibilidade: disponível!

€9.96 ou 7000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de produto: LEG-LF0101-3554
Disponibilidade: disponível!

€9.96 ou 7000 pts.