Kinetic

Kinetic 48078 IA 58 Pucará

IA 58 Pucará - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: Kinetic
Código de produto: KIN48078
Disponibilidade atual: indisponível
Ultimamente disponível: 15.4.2021
€51.84 ou 36600 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteKinetic
Código do produtoKIN48078
Peso:0.52 kg
Ean:9588838161434
Escala1:48
Adicionado ao catálogo:1.4.2021
Tags:FMA-IA-58-Pucara
FMA IA-58 Pucara to argentyñski, dwusilnikowy samolot szturmowy i przeciwpartyzancki w uk³adzie dolnop³ata o konstrukcji metalowej. Pocz¹tki IA 58 Pucara siêgaj¹ po³owy lat 60. Pierwszy lot prototypu AX-2 Delfin, napêdzanego dwoma silnikami turboœmig³owymi Garett TPE331-U-303, odby³ siê 20 sierpnia 1969 r. Nastêpne samoloty prototypowe wyposa¿ano w silniki produkcji francuskiej Turbo Meca Astazou XVIG. Pucara mo¿e operowaæ z lotnisk gruntowych przy jednoczeœnie bardzo ma³ej obs³udze naziemnej. Za³o¿enia te sprawdzi³y siê podczas wojny o wyspy z archipelagu Falklandów w 1982 r. Samolot mo¿e lataæ w nocy, lecz z powodu braku zaawansowanego systemu celowniczego mo¿liwoœci bojowe drastycznie spadaj¹. Pierwszy lot samolotu serii produkcyjnej (IA 58A) odby³ siê 8 listopada 1974 r. Dostawy dla Si³ Powietrznych Argentyny rozpoczêto rok póŸniej. IA 58A uzbrojony jest w dwa dzia³ka Hispano HS804 kalibru 20 mm z 270 pociskami na dzia³ko, cztery karabiny maszynowe FN Browning kalibru 7,62 mm z 900 pociskami na karabin. Dodatkowe uzbrojenie, w tym bomby klasyczne, zbiorniki napalmowe, zasobniki rakiet niekierowanych kalibru 70 mm, zasobniki z dzia³kami oraz dodatkowe zbiorniki paliwa. W modelu IA 58B zamontowano now¹ awionikê oraz dwa dzia³ka kalibru 30 mm (zamiast 20 mm). Pierwszy lot prototypu odby³ siê 15 maja 1979 r. Samolot nie wprowadzono do produkcji. IA 58C to wersja jednomiejscowa uzbrojona w 30 mm dzia³ko DEFA553, mog¹ca przenosiæ rakiety powietrze-powietrze Magic 2, powietrze-woda Martin Pescador. Zmodernizowana awionika obejmuje wyœwietlacz przezierny HUD, komputer balistyczny, system nawigacji VLF, system identyfikacji IFF. Niektóre IA 58A przebudowano do IA 58C. IA 58 eksportowano do Urugwaju i Kolumbii. Dane techniczne: d³ugoœæ: 14,25m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 14,4m, wysokoœæ: 5,36m, prêdkoœæ maksymalna: 520km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 18m/s, pu³ap praktyczny: 1000m, zasiêg maksymalny: 1360km.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: IA 58 Pucará
Adicionado ao catálogo: 1.4.2021
Disponibilidade atual: indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduFE1197
Disponibilidade: disponível!

€6.40 ou 4300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: DEAD Design Models
Código de produto: DEA-NM48018
Disponibilidade: disponível!

€12.92 ou 9100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: DEAD Design Models
Código de produto: DEA-NM48017
Disponibilidade: disponível!

€9.44 ou 6700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: DEAD Design Models
Código de produto: DEA-NM48019
Disponibilidade: disponível!

€8.90 ou 6300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduFE1196
Disponibilidade: disponível!

€13.07 ou 8800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu491196
Disponibilidade: disponível!

€18.88 ou 12700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduEX789
Disponibilidade: disponível!

€9.97 ou 6700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduEX788
Disponibilidade: disponível!

€7.73 ou 5200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduBIG49303
Disponibilidade: Preorder

€22.21 ou 14900 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: New Ware
Código de produto: NWR-AM0855
Disponibilidade: disponível!

€5.62 ou 4000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: New Ware
Código de produto: NWR-AM0856
Disponibilidade: sob encomenda

€8.03 ou 5700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de produto: QUB48985
Disponibilidade: sob encomenda

€5 ou 3500 pts.