Betexa

Betexa 262 Karlstejn

Karlstejn - Image 1
Escala: 1:350
Fabricante: Betexa
Código de produto: BET262
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: quinta-feira, 20.1.2022
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€4.09 ou 2800 pts.

Contém 23% de IVA
ao enviar para o país: PORTUGAL
Para mudar o país clique aqui

Informação de base

FabricanteBetexa
Código do produtoBET262
Peso:0.15 kg
Ean:8590632002623
Escala1:350
Adicionado ao catálogo:18.4.2013
Tags:Castle-Karlstejn

BETEXA 262 Karlstejn

Prosty model kartonowego zamku do sklejania

 

 

 

Zamek Karlstejn jest jedn± z najs³ynniejszych warowni czeskich, czêsto wykorzystywanym jako symbol Królestwa Czech, a w powszechnej opinii jest postrzegany jako jedne z najpiêkniejszych europejskich zamków. Zosta³ wzniesiony w pó¼nym ¶redniowieczu przez króla Czech i cesarza Rzeszy Niemieckiej Karola IV Luksemburczyka w latach 1348-1365 w stylu gotyckim. Niemal od samego pocz±tku by³ przewidziany jako miejsce przechowywania relikwii ¶wiêtych bliskich Karolowi IV oraz klejnotów koronnych, jak równie¿ insygniów w³adzy królewskiej i cesarskiej. W czasach Karola IV by³ równie¿ rezydencj± w³adcy, oddalon± jedynie o jeden dzieñ drogi od sto³ecznej Pragi. Jednym z najcenniejszych obiektów, które znajduj± siê w kompleksie zamkowym jest Wielka Wie¿a, w której znajduje siê z kolei Kaplica ¦wiêtego Krzy¿a z przebogatym wystrojem wnêtrza, przypominaj±c± rozwi±zania bizantyjskie i bogat± polichromi±. Na wystrój kaplicy sk³ada siê równie¿ ok. 2200 szlifowanych kamieni oraz 129 obrazów mistrza Teodoryka –najwybitniejszego chyba malarza czeskich pó¼nego ¶redniowiecza. To w niej równie¿ by³y z³o¿one najcenniejsze relikwie i insygnia w³adzy.

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Karlstejn
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

quinta-feira, 20.1.2022

GLS


Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 26.1.2022
-
sexta-feira, 28.1.2022

DHL


Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 26.1.2022
-
sexta-feira, 28.1.2022

Correios - carta registrada


Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 31.1.2022
-
terça-feira, 8.2.2022

Fedex Economy


Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 25.1.2022
-
sexta-feira, 28.1.2022

Fedex International Priority


Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 21.1.2022
-
terça-feira, 25.1.2022

UPS


Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 26.1.2022
-
quinta-feira, 27.1.2022

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 18.4.2013
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Escala: 1:350
Fabricante: Betexa
Código de produto: BET290
Disponibilidade: disponível!

€8.16 ou 5600 pts.