Meng Model

Meng Model LS011 Lockheed Martin F-35A Lightning II Royal Netherlands Air Force

Lockheed Martin F-35A Lightning II Royal Netherlands Air Force - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: Meng Model
Código de produto: MNG-LS011
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: segunda-feira, 12.4.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€60.17 ou 39200 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteMeng Model
Código do produtoMNG-LS011
Peso:0.60 kg
Ean:4897038552467
Escala1:48
Adicionado ao catálogo:30.7.2020
Tags:Lockheed-Martin-F-35-Lightning-II
Lockheed Martin F-35 Lightning II (ang. b³yskawica) to jednomiejscowy, jednosilnikowy myœliwiec wielozadaniowy zbudowany przez Lockheed Martin jako maszyna V generacji, która ma spe³niaæ potrzeby USAAF, US Navy, US Army oraz US Marine Corps. Pierwotnie maszyna nosi³a oznaczenie X-35 JSF, ale w 2006 roku zmieniono je na F-35 Lightning II. Pomimo faktu, ¿e g³ównym odbiorc¹ bêdzie rz¹d USA to jednak projekt jest wspó³finansowany tak¿e przez inne pañstwa, zw³aszcza Wielk¹ Brytaniê, W³ochy oraz Holandiê. G³ówni wykonawcy to koncerny: Lockheed Martin, Northrop Grumman oraz BAE Systems. Nadrzêdnym celem jaki przyœwieca idei JSF jest stworzenie maszyny uniwersalnej, produkowanej dla wszystkich rodzajów si³ zbrojnych, co pozwoli na daleko id¹c¹ standaryzacjê czêœci zamiennych oraz znaczne obni¿enie kosztów. Finalnie maj¹ powstaæ trzy wersje F-35 (A, B oraz C), które w ponad trzech czwartych bêd¹ posiadaæ identyczne elementy. G³ówne zadanie F-35 wszystkich wersji to atak na cele l¹dowe, pe³nienie zadañ samolotu pola walki, walka powietrzna oraz walka elektroniczna. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ F-35 jest tworzony z myœl¹ o konfliktach o ma³ym natê¿eniu, w przeciwieñstwie do swego wiêkszego „krewniaka” F-22. Co nie zmienia faktu, i¿ dziêki zastosowanej jednostce napêdowej (silniki Pratt-Whitney F135), awionice oraz w³asnoœciom Stealth jest to jeden z najnowoczeœniejszych samolotów wielozadaniowych œwiata. Pierwszy seryjny F-35 powsta³ w lutym 2006 roku. Do chwili obecnej (2013) powsta³y 63 samoloty tego typu. Dane techniczne (wersja F-35A): Prêdkoœæ maksymalna: 1930 km/h, pu³ap maksymalny 18288 m, zasiêg maksymalny: 2220 km, uzbrojenie: sta³e-jedno czterolufowe dzia³ko General Dynamics GAU-22/A kal.25mm, podwieszane-do 8100 kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Lockheed Martin F-35A Lightning II Royal Netherlands Air Force
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 pcs.
segunda-feira, 12.4.2021

mais de 1 pcs.
terça-feira, 13.4.2021

GLS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 19.4.2021
-
terça-feira, 20.4.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 20.4.2021
-
quarta-feira, 21.4.2021

UPS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 19.4.2021
-
terça-feira, 20.4.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 20.4.2021
-
quarta-feira, 21.4.2021

DHL

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 20.4.2021
-
quarta-feira, 21.4.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 21.4.2021
-
quinta-feira, 22.4.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 30.7.2020
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduFE865
Disponibilidade: disponível em 2-6 semanas

€5.94 ou 3700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduBIG49186
Disponibilidade: disponível!

€25.32 ou 15700 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduEX567
Disponibilidade: disponível em 2-6 semanas

€8.03 ou 5000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduFE864
Disponibilidade: disponível em 2-6 semanas

€10.37 ou 6400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu49864
Disponibilidade: disponível em 2-6 semanas

€16.16 ou 10000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Armory Models Group
Código de produto: ARY-AW48302
Disponibilidade: sob encomenda

€9.23 ou 6000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Dream Model
Código de produto: DMO-DM2033
Disponibilidade: disponível!

€37.60 ou 24500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Legend
Código de produto: LEG-LF4049
Disponibilidade: sob encomenda

€8.43 ou 5500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Dream Model
Código de produto: DMO-DM2031
Disponibilidade: disponível!

€37.60 ou 24500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: RES/KIT
Código de produto: RSK-48-0119
Disponibilidade: disponível!

€10.87 ou 7100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Plus Model
Código de produto: PLMAL4064
Disponibilidade: disponível!

€10.04 ou 6500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Armory Models Group
Código de produto: ARY-AW48305
Disponibilidade: disponível!

€8.78 ou 5700 pts.

Produtos similares

Escala: 1:48
Fabricante: Meng Model
Código de produto: MNG-LS007
Disponibilidade: disponível!

€57.21 ou 37300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de produto: has02353
Disponibilidade: disponível!

€34.38 ou 22400 pts.

Escala: n/a
Fabricante: Lion Roar
Código de produto: LRO-GQ001
Disponibilidade: disponível!

€4.96 ou 3200 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de produto: rev03868
Disponibilidade: disponível!

€27.39 €26
ou 17800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de produto: ita1409
Disponibilidade: disponível!

€25.54 ou 16600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Academy
Código de produto: aca12561
Disponibilidade: disponível!

€32.50 ou 21200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de produto: hasE42
Disponibilidade: disponível!

€29.81 ou 19400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Academy
Código de produto: aca12569
Disponibilidade: disponível!

€30.89 ou 20100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de produto: ita1425
Disponibilidade: disponível!

€34.11 ou 22200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Kittyhawk
Código de produto: KIT80132
Disponibilidade: disponível!

€67.42 ou 43900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de produto: hasE46
Disponibilidade: disponível!

€31.96 ou 20800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Fujimi
Código de produto: fjm722962
Disponibilidade: disponível!

€48.35 ou 31500 pts.