Academy

Academy 13266 M-113 Vietnam Version

M-113 Vietnam Version - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Academy
Código de produto: aca13266
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
Ultimamente disponível: 20.9.2020
€33.04 ou 21500 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteAcademy
Código do produtoaca13266
Peso:0.60 kg
Ean:603550013898
Escala1:35
Tamanho13,9 x 7,7cm
PinturaOlive Drab, Black, White, Olive Drab, Rust, Orange, Sky, Gun Metal, Silver.
Adicionado ao catálogo:30.10.2004
Tags:M113


- dok³adnie odwzorowane przedzia³y za³ogi i silnika
- do wyboru elastyczna g±sienica jednoczê¶ciowa lub z³o¿ona z osobnych czê¶ci
- zawiera 5 figurek za³ogi
- róznorodne rodzaje uzbrojenia i innych akcesoriów

M113 wraz z wersjami rozwojowymi bêd±c produkowanym przez ponad 30 lat, d³u¿ej ni¿ jakikolwiek inny pancerny pojazd wojskowy, wszed³ do s³u¿by w armiach ponad 50 pañstw na ca³ym ¶wiecie. Firma FMC i wykonawcy na licencji wyprodukowali ³±cznie ponad 40000 M113 w ró¿nych wariantach.
M113 dowiód³ swej przydatno¶ci i uniwersalno¶ci na polach bitewnych Wietnamu. Móg³ zarówno transportowaæ 10-osobowe oddzia³y piechoty, jak i dziêki przenoszonemu uzbrojeniu byæ brany pod uwage jako broñ wykorzystywana w prowadzeniu natarcia.
Co wiêcej potrafi³ niczym amfibia przeprawiaæ siê przez rzeki, a nawet jeziora, co by³o szczególnie cenne w podmok³ych, poprzecinanych licznymi zaporami wodnymi d¿unglach Wietnamu.
Po wielkim sukcesie jaki odnios³a ta konstrukcja podczas wyj±tkowo ciê¿kiego testu bojowego w Wietnamie, zaczêto wprowadzaæ liczne modyfikacje i usprawnienia, zwiêkszaj±c si³ê ognia czy udoskonalaj±c pancerz, lub te¿ jeszcze dalej id±ce, przystosowuj±ce M113 do wykonywania zupe³nie nowych zadañ.

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: M-113 Vietnam Version
Adicionado ao catálogo: 30.10.2004
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu35430
Disponibilidade: disponível!

€8.99 ou 5600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu35426
Disponibilidade: disponível!

€8.99 ou 5600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Montex
Código de produto: MT-K35013
Disponibilidade: disponível!

€9.42 ou 6100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduXT073
Disponibilidade: disponível!

€3.01 ou 1900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduBIG3517
Disponibilidade: disponível!

€20.30 ou 12600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu35436
Disponibilidade: disponível!

€8.99 ou 5600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu35437
Disponibilidade: disponível!

€8.99 ou 5600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu35438
Disponibilidade: disponível!

€10.37 ou 6400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduTP015
Disponibilidade: disponível!

€4.39 ou 2700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu35202
Disponibilidade: disponível!

€8.99 ou 5600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Montex
Código de produto: MT-SM35007
Disponibilidade: disponível!

€3.73 ou 2400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu36228
Disponibilidade: disponível!

€22.81 ou 14200 pts.

Produtos similares
-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam35135
Disponibilidade: disponível!

€22.47 €21.35
ou 13900 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam35040
Disponibilidade: disponível!

€23.86 €22.64
ou 14800 pts.

-6%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam35265
Disponibilidade: disponível!

€35.53 €33.56
ou 22000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: AFV Club
Código de produto: afv35323
Disponibilidade: disponível!

€112.83 ou 73500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: AFV Club
Código de produto: afv35311
Disponibilidade: disponível!

€57.48 ou 37400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: AFV Club
Código de produto: afv35113
Disponibilidade: disponível!

€60.71 ou 39500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Trumpeter
Código de produto: tru07239
Disponibilidade: disponível!

€12.73 ou 8300 pts.

Escala: 1:25
Fabricante: Orlik
Código de produto: orl132
Disponibilidade: disponível!

€16.46 ou 10700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Trumpeter
Código de produto: tru07238
Disponibilidade: disponível!

€12.73 ou 8300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Trumpeter
Código de produto: tru07240
Disponibilidade: disponível!

€12.73 ou 8300 pts.