Stalingrad

NEW! Stalingrad 3233 Machine Gunner, 1944-45

Machine Gunner, 1944-45 - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de produto: STL-3233
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
Ultimamente disponível: 15.1.2022
€18.69 ou 12900 pts.

Contém 23% de IVA
ao enviar para o país: PORTUGAL
Para mudar o país clique aqui

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteStalingrad
Código do produtoSTL-3233
Peso:0.01 kg
Escala1:35
Adicionado ao catálogo:25.11.2021
Tags:German-World-War-II-Machinegun-Crew

Bazuj±c na do¶wiadczeniach wyniesionych z I wojny ¶wiatowej armia niemiecka przyk³ada³a w okresie miêdzywojennym spor± wagê do rozwoju broni maszynowej piechoty – tak lekkiej, jak i ciê¿kiej. Efektem tych d±¿eñ by³ wprowadzenie do s³u¿by w 1934 r. bardzo udanego karabinu maszynowego MG34, który zast±pi³ ma³o porêczne i znacznie ciê¿sze karabiny MG08 czy leMG 08/15.  W toku II wojny ¶wiatowej wprowadzono kolejn±, równie udan±, ale tañsz± w produkcji konstrukcjê – MG42. Oba te karabiny stanowi³y de facto podstawow± broñ maszynow± niemieckiej piechoty oraz grenadierów pancernych w czasie II wojny ¶wiatowej. Ich bardzo wysoka szybkostrzelno¶æ oraz wysokie parametry balistyczne, sprawia³y, ¿e by³y postrzegane jako podstawowa broñ wsparcia na poziomie plutonu czy kompanii, a nierzadko nawet dru¿yny. Co ciekawe, dziêki stosunkowo niewielkiej masie mo¿na je by³o z powodzeniem wykorzystywaæ tak w natarciu, jak i obronie. Bardzo czêsto, w toku dzia³añ bojowych, ¿o³nierzowi odpowiedzialnemu za obs³ugê MG34 albo MG42 przydzielano od 2 do 3 amunicyjnych, aby zapewniæ reszcie dru¿yny nieprzerwany ogieñ broni maszynowej.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Machine Gunner, 1944-45
Adicionado ao catálogo: 25.11.2021
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de produto: abe35A071
Disponibilidade: disponível!

€9.48 ou 6500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Weikert Decals
Código de produto: WEI-DEC221
Disponibilidade: disponível!

€5.34 ou 3700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: FCModeltrend
Código de produto: FCM35733
Disponibilidade: disponível!

€10.32 ou 7100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Weikert Decals
Código de produto: WEI-DEC228
Disponibilidade: sob encomenda

€5.34 ou 3700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de produto: ASU-35-L14
Disponibilidade: disponível!

€11.34 ou 7800 pts.

-12%

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de produto: mna35586
Disponibilidade: disponível!

€12.56 €11.03
ou 8600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de produto: ASU-35-L29
Disponibilidade: disponível!

€14.14 ou 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de produto: PLM295
Disponibilidade: disponível!

€14.69 ou 10100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de produto: PLM305
Disponibilidade: disponível!

€17.21 ou 11800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de produto: PLM418
Disponibilidade: disponível!

€10.42 ou 7200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: VoyagerModel.Co.Ltd
Código de produto: VOY-PEA330
Disponibilidade: sob encomenda

€7.02 ou 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de produto: abe35A111
Disponibilidade: disponível!

€13.78 ou 9500 pts.

Produtos similares

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de produto: STL-3537
Disponibilidade: disponível!

€20.77 ou 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de produto: STL-3063
Disponibilidade: disponível!

€37.38 ou 25700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de produto: STL-3585
Disponibilidade: disponível!

€20.77 ou 14300 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam89641
Disponibilidade: disponível!

€6.03 €5.71
ou 4000 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam35038
Disponibilidade: disponível!

€6.25 €5.92
ou 4100 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam35184
Disponibilidade: disponível!

€10.33 €9.80
ou 6800 pts.

-25%

Escala: 1:35
Fabricante: SOGA Miniatures
Código de produto: SOG-3534
Disponibilidade: disponível!

€41.45 €31.02
ou 28500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Evolution Miniatures
Código de produto: EVO35062
Disponibilidade: disponível!

€56.96 ou 39200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Evolution Miniatures
Código de produto: EVO35219
Disponibilidade: disponível!

€38.14 ou 26200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: ICM
Código de produto: icm35645
Disponibilidade: disponível!

€13.75 ou 9500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de produto: mbx3526
Disponibilidade: disponível!

€10.02 ou 6900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: SOGA Miniatures
Código de produto: SOG-3544
Disponibilidade: disponível!

€20.77 ou 14300 pts.