A-Model

A-Model 07222 Messeschmitt FiSK-199 WWII German figther

Messeschmitt FiSK-199 WWII German figther - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: A-Model
Código de produto: AMO-07222
Disponibilidade atual: indisponível
Ultimamente disponível: 29.11.2020
€10.24 ou 7200 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteA-Model
Código do produtoAMO-07222
Peso:0.08 kg
Escala1:72
Adicionado ao catálogo:30.10.2009
Tags:Messerschmitt-Bf-109-FiSk-199

FISK 199 by³ niemieckim, prototypowym, samolotem my¶liwsko-szturmowy z okresu II wojny ¶wiatowej.  Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik Daimler-Benz DB-605A o mocy 1455 KM. Uzbrojenie pok³adowe sk³ada³o siê z dwóch karabinów maszynowych MG131 kal. 13 mm oraz – najpewniej – pojedynczego dzia³ka MG151 kal. 20 mm.

FISK 199 by³ w swej istocie modernizacj± samolot Messerschmitt Me-109 G2, która zosta³a opracowana przez zak³ady Fieseler, a wdro¿ona przez firmê Skoda z siedzib± w Pradze. Modernizacja zosta³a wykonana w 1942 roku i polega³a na dostosowaniu standardowego my¶liwca do przenoszenia ciê¿kiej bomby lotniczej o wagomiarze 500 kilogramów. Zmiana polega³a na zamontowaniu pojedynczej goleni z ko³em w ¶rodkowej czê¶ci kad³uba, tu¿ za kabin± pilota, która nie by³a chowana w locie, ale po starcie by³a odrzucana na ma³ym spadochronie. Wg. za³o¿eñ konstruktorów mia³o mieæ to miejsce jeszcze nad lotniskiem, tak aby goleñ mo¿na by³o wykorzystaæ ponownie. Rozwi±zanie przetestowano prawdopodobnie jedynie na dwóch egzemplarzach Me-109 G2, ale nie wesz³o ono do masowego u¿ycia.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Messeschmitt FiSK-199 WWII German figther
Adicionado ao catálogo: 30.10.2009
Disponibilidade atual: indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de produto: zve6188
Disponibilidade: disponível!

€4.04 ou 2900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Tally HO!
Código de produto: TLHS72-009
Disponibilidade: disponível!

€3.84 ou 2700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de produto: CMF72078
Disponibilidade: disponível!

€9.77 ou 6900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu73008
Disponibilidade: disponível!

€5.67 ou 3800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu73002
Disponibilidade: disponível!

€7.65 ou 5100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduSS603
Disponibilidade: disponível!

€4.19 ou 2800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu72307
Disponibilidade: disponível em 2-6 semanas

€5.67 ou 3800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Armycast
Código de produto: RMC-ACM73032
Disponibilidade: disponível!

€6.81 ou 4800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Armycast
Código de produto: RMC-ACM73039
Disponibilidade: disponível!

€12.37 ou 8700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Maestro Models
Código de produto: MAE-P7223
Disponibilidade: disponível!

€8.77 ou 6200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Heller
Código de produto: hlr49655
Disponibilidade: disponível!

€7.43 ou 5200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Tally HO!
Código de produto: TLHE72-005
Disponibilidade: disponível!

€4.56 ou 3200 pts.

Produtos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Kora Models
Código de produto: KOR-KPK7218
Disponibilidade: sob encomenda

€23.83 ou 16800 pts.