AK-Interactive

AK-Interactive 9127 Metal Painting Clips

Metal Painting Clips - Image 1
Fabricante: AK-Interactive
Código de produto: AKI-9127
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
Ultimamente disponível: 4.1.2022
€16.53 ou 11400 pts.

Contém 23% de IVA
ao enviar para o país: PORTUGAL
Para mudar o país clique aqui

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteAK-Interactive
Código do produtoAKI-9127
Peso:0.14 kg
Ean:8435568307339
Adicionado ao catálogo:3.7.2020
Tags:Painting-station Clip

Zestaw 20 dwustronnych zacisków (klamerek, klipsów) modelarskich w kolorze czarnym. Cechuj± siê dobr± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±, a patyczki na których zosta³y osadzone wykonano z tworzywa sztucznego. Natomiast koñcówki ich czê¶ci chwytnych zosta³y powleczone materia³em syntetycznym, dziêki czemu z jednej strony zapewniaj± pewny chwyt, a z drugiej - do minimum zosta³o zredukowane ryzyko przypadkowego zarysowania elementu poddawanego obróbce. Warto dodaæ, ¿e ka¿dy z zacisków wchodz±cych w sk³ad zestawu mo¿na rozdzieliæ na dwie czê¶ci z wykorzystaniem no¿yka modelarskiego. W po³±czeniu z odpowiedni± podk³adk± (na przyk³ad: Mr. Paint Station albo Mr. Almighty Clip Base), prezentowane klipsy nadaj± siê bardzo dobrze do realizowania ró¿nych prac malarskich – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi± realizowanie prac malarskich z elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Mo¿na je tak¿e wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek na przyk³ad w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54 mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do doklejania niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego. Bez w±tpienia, prezentowane zaciski mog± w bardzo wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Clip Kit 20 in 1, Clip Kit 20 in 1 albo Uchwyt do malowania z 10 klipsami.

Metal Painting Clips (20 pcs)

20 units of metal alligator clips with the sticks and tips made from plastic, allowing for better grip without damaging the held pieces.

Intended for clamping parts for the painting phase.
The tweezers are covered with a plastic layer to avoid damaging the parts.
The grip of the tweezers is precise so as not to damage the parts and hold them firmly at the same time.
The length of the cane allows a comfortable grip away from the paint.
Materials designed for a long service life.
Suitable for any scale.
If they are fixed to a base, they allow for having free hands during the painting process.
Work faster and easier.

Recommend products: Clip Kit 20 in 1, Clip Kit 20 in 1 and Uchwyt do malowania z 10 klipsami.

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Metal Painting Clips
Adicionado ao catálogo: 3.7.2020
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Fabricante: U-Star
Código de produto: UST90150
Disponibilidade: indisponível

€17.57 ou 12100 pts.

Fabricante: U-Star
Código de produto: UST90029
Disponibilidade: disponível!

€14.39 ou 9900 pts.

Fabricante: U-Star
Código de produto: UST90030
Disponibilidade: indisponível

€10.86 ou 7500 pts.