Vinci 35001 Mi-24W Polish Army 739/741 (Husarz)

Mi-24W Polish Army 739/741 (Husarz) - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Vinci
Código de produto: VIN35001
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: segunda-feira, 6.12.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€12.28 ou 8900 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteVinci
Código do produtoVIN35001
Peso:0.02 kg
Ean:5901867211422
Escala1:35
Adicionado ao catálogo:22.3.2021
Tags:Mi-24 Poland-Insignia

Polskie si³y powietrzne zaczê³y stosowaæ bia³o-czerwon± szachownicê jako swój znak rozpoznawczy ju¿ od koñca 1918 roku. W pierwszych dniach odzyskiwania niepodleg³o¶ci jako znaki rozpoznawcze stosowano np. tarczê herbow± w barwach bia³o-czerwonych czy te¿ skierowany ku do³owi (z czerwonym polem po prawej) sztandar polski. Warto dodaæ, ¿e bia³o-czerwona szachownica by³a pocz±tkowo osobistym god³em pilota Stefana Steca, które to god³o na jego samolocie zauwa¿y³ pp³k. Hipolit £ossowski i rekomendowa³ Sztabowi Generalnemu jako znak przynale¿no¶ci pañstwowej. Od 1 grudnia 1918 r. owa szachowania sta³a siê oficjalnym znakiem rozpoznawczym polskiego lotnictwa. W latach 1918-1921 stosowano stosunkowo prost± szachownicê o dwóch polach bia³ych i dwóch czerwonych bez obwoluty. W 1921 r. do pól bia³ych dodano czerwone obwoluty, a do czerwonych pól – obwoluty bia³e. Co ciekawe ten znak rozpoznawczy przetrwa³ a¿ do 1993 roku, kiedy to zmieniono jedynie kolejno¶æ pól w szachownicy zachowuj±c ogólny uk³ad znaku. Warto dodaæ, ¿e po klêsce kampanii wrze¶niowej polscy lotnicy nadal stosowali bia³o-czerwon± szachownicê dla podkre¶lenia przynale¿no¶ci pañstwowej swych samolotów. W przypadku maszyn wykorzystywanych we Francji w latach 1939-1940 szachownice malowano w ¶rodkowej czê¶ci kad³uba samolotu, natomiast w Wielkiej Brytanii (1940-1945) szachownica by³a znacznie mniejsza i malowana w nosie maszyny.

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Mi-24W Polish Army 739/741 (Husarz)
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 pcs.
segunda-feira, 6.12.2021

mais de 1 pcs.
terça-feira, 7.12.2021

GLS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 10.12.2021
-
terça-feira, 14.12.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 13.12.2021
-
quarta-feira, 15.12.2021

UPS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 10.12.2021
-
segunda-feira, 13.12.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 13.12.2021
-
terça-feira, 14.12.2021

DHL

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 10.12.2021
-
terça-feira, 14.12.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 13.12.2021
-
quarta-feira, 15.12.2021

Correios - carta registrada

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 15.12.2021
-
quinta-feira, 23.12.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 16.12.2021
-
segunda-feira, 27.12.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 22.3.2021
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Escala: 1:35
Fabricante: Toro Model
Código de produto: TOR35D47
Disponibilidade: disponível!

€9.30 ou 6700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Toro Model
Código de produto: TOR35D40
Disponibilidade: disponível!

€9.30 ou 6700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Toro Model
Código de produto: TOR35D19
Disponibilidade: disponível!

€5.68 ou 4100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Toro Model
Código de produto: TOR35D52
Disponibilidade: disponível!

€9.30 ou 6700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Toro Model
Código de produto: TOR35D14
Disponibilidade: disponível!

€9.30 ou 6700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Toro Model
Código de produto: TOR35D35
Disponibilidade: disponível!

€9.30 ou 6700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Weikert Decals
Código de produto: WEI-DEC233
Disponibilidade: disponível!

€5.07 ou 3700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Weikert Decals
Código de produto: WEI-DEC241
Disponibilidade: disponível!

€5.07 ou 3700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Toro Model
Código de produto: TOR35D61
Disponibilidade: disponível!

€5.68 ou 4100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Toro Model
Código de produto: TOR35D33
Disponibilidade: disponível!

€9.30 ou 6700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Toro Model
Código de produto: TOR35D67
Disponibilidade: disponível!

€5.68 ou 4100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Toro Model
Código de produto: TOR35D22
Disponibilidade: disponível!

€5.68 ou 4100 pts.