Tamiya

Tamiya 86018 PS18 Metallic Purple Spray

PS18 Metallic Purple Spray - Image 1
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam86018
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
Ultimamente disponível: 23.2.2021
€7.33 -5% €6.93 ou 4500 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteTamiya
Código do produtotam86018
Peso:0.12 kg
Ean:4950344994380
Capacidade100ml
Adicionado ao catálogo:18.7.2008

Farby Tamiya PS w Sprayu zosta³y opracowane specjalnie do malowania karoserii z prze¼roczystego poliwêglanu, wykorzystywanych w modelach R/C.
Ka¿da puszka zawiera 100ml farby, która powinna wystarczyæ do pomalowania ca³ej karoserii z zewn±trz.

Malowanie rozpoczynamy od porz±dnego wstrz±sniêcia opakowaniem, co pozwoli na odpowiednie wymieszanie wewn±trz farby. Karoseriê najlepiej malowaæ z odleg³o¶ci 30cm od powierzchni.
Po wyschniêciu, stosowaæ dodatkowe pokrycie.
Ma³e elementy powinny byæ malowane rêcznie pêdzelkiem przy u¿ycziu farb do poliwêglanu Tamiya w butelkach.
Farby te s± nieprzepuszczalne dla ropy naftowej i paliw, dziêki czemu mog± one byæ bezpiecznie stosowane do pojazdów R/C zasilanych benzyn±.

These spray paints were especially developed for decorating transparent polycarbonate bodies used in R/C car modeling. Each can contains 100ml of paint, which is the appropriate amount for finishing the model. Paint the body from the inside, keeping the can about 30cm from the surface. After curing, apply another coat. Small details should be brush painted beforehand, using Tamiya bottle paints for polycarbonate. These paints are impervious to oil and fuels, so they can be safely used on gas-powered R/C bodies.

Farba w spray'u


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: PS18 Metallic Purple Spray
Adicionado ao catálogo: 18.7.2008
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?