Tamiya

Tamiya 30055 Panther Ausf.G Early version w/Single Motor

Panther Ausf.G Early version w/Single Motor - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam30055
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: quarta-feira, 27.10.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€96.11 -5% €91.16 ou 64600 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteTamiya
Código do produtotam30055
Peso:0.70 kg
Ean:4950344300556
Escala1:35
Adicionado ao catálogo:2.3.2015
Tags:Panther
Pz.Kpfw V (SD.Kfz 171) Panther to niemiecki czo³g œredni, uwa¿any za jeden z najlepszych czo³gów II wojny œwiatowej. Pojazd ten by³ odpowiedzi¹ na sowiecki T-34. Pierwsze wersje produkcyjne pojawi³y siê ju¿ w 1942 roku, ale Pantery po raz pierwszy pojawi³y siê na linii frontu w lecie 1943roku, w bitwie na ³uku kurskim. Na skutek bardzo wysokiej awaryjnoœci i licznych problemów „wieku dzieciêcego” pojazdu utracono 150 z 204 u¿ytych wozów. Co ciekawe jednak, tylko kilka z owych 150 wozów stracono w wyniku ostrza³u sowieckiego. Po wyeliminowaniu owych mankamentów Pantera zas³ynê³a jako nad wyraz skuteczny czo³g. Zawdziêcza³a to œwietnie ukszta³towanemu pancerzowi przedniemu oraz doskona³ej armacie ppanc. KwK 42/L70 kal.75mm. Podstawowa wersja T34/76 nie mia³a z Panter¹ wiêkszych szans. Dopiero pojawienie siê czo³gów T34/85 oraz IS-2 zmieni³o ten stan rzeczy. Z kolei alianckie czo³gi Sherman dopiero po uzbrojeniu w armatê 17-funtow¹ (Sherman Firefly) mog³y stawaæ w szranki z Panter¹. Niemniej nie nale¿y zapominaæ, i¿ piêt¹ achillesow¹ tej udanej konstrukcji by³ s³aby pancerz boczny oraz wysokie skomplikowanie techniczne ca³ej konstrukcji, a co za tym idzie wysoka czasoch³onnoœæ produkcji. W toku ca³ej wojny wyprodukowano ok.6000 wozów Pantera wszystkich wersji (Ausf.D,A,G). Pierwsz¹ produkowan¹ seryjnie by³a wersja „D”, posiada³a pancerz przedni o gruboœci 80mm oraz silnik Maybach 230 P30 o mocy 700KM. Od drugiej po³owy 1943, czo³gi tej wersji posiada³y fartuchy pancerne. We wrzeœniu 1943 roku wesz³a do produkcji Panther Ausf. A. Posiada³a kuliste jarzmo do karabinu MG-34 w kad³ubie. By³a produkowana do marca 1944 roku. Najliczniej wytworzon¹ wersj¹ okaza³a siê wersja „G”. Powsta³o ponad 3700 czo³gów tego modelu. Produkowano go od marca 1944 do stycznia 1945. Zwiêkszono w niej przede wszystkim k¹t nachylenia pancerza czo³owego oraz pogrubiono go. Zmodyfikowano równie¿ jarzmo dzia³a. Na podwoziu Pantery powsta³ tak¿e niszczyciel czo³gów Jagdpanther (Sd.Kfz 179). Oceniaj¹c Pz.Kpfw V nale¿y pamiêtaæ nie tylko o œwietnym pancerzu przednim czy armacie, ale tak¿e zwróciæ uwagê na minusy broni-spore rozmiary ogólne, delikatne zawieszenie, coraz gorszy jakoœciowo pancerz, spowodowany brakami molibdenu czy s³aby pancerz boczny. Dane techniczne: d³ugoœæ (z luf¹): 8,66m, szerokoœæ: 3,42m, wysokoœæ: 2,99m, moc silnika: 700KM, zasiêg (na drodze): 200km, prêdkoœæ maksymalna (po drodze): 46km/h, uzbrojenie: 1 armata . KwK 42/L70 kal.75mm, 2 karabin maszynowe MG-34 kal.7,92mm.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Panther Ausf.G Early version w/Single Motor
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 pcs.
quarta-feira, 27.10.2021

mais de 1 pcs.
sexta-feira, 29.10.2021

GLS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 4.11.2021
-
sexta-feira, 5.11.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 8.11.2021
-
terça-feira, 9.11.2021

UPS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 4.11.2021
-
sexta-feira, 5.11.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 8.11.2021
-
terça-feira, 9.11.2021

DHL

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 5.11.2021
-
segunda-feira, 8.11.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 9.11.2021
-
quarta-feira, 10.11.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 2.3.2015
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos
-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam35173
Disponibilidade: disponível!

€10.91 €10.33
ou 7300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduXT072
Disponibilidade: disponível!

€3.53 ou 2400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de produto: abe35024
Disponibilidade: disponível!

€16.39 ou 11600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de produto: eduTP009
Disponibilidade: disponível!

€4.19 ou 2800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu35597
Disponibilidade: disponível!

€8.56 ou 5800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu35354
Disponibilidade: disponível!

€9.86 ou 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu35362
Disponibilidade: disponível!

€9.86 ou 6600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de produto: abeG14
Disponibilidade: disponível!

€8.18 ou 5800 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam35171
Disponibilidade: disponível!

€22.03 €20.91
ou 14800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Royal Model di R. Reale
Código de produto: RLM088
Disponibilidade: disponível!

€12.52 ou 8800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de produto: RDM35015
Disponibilidade: disponível!

€29.02 ou 20500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: The Bodi Miniatures
Código de produto: TBM-35139
Disponibilidade: disponível!

€24.03 ou 17000 pts.

Produtos similares
-6%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam35170
Disponibilidade: disponível!

€37.24 €35.16
ou 25000 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam35065
Disponibilidade: disponível!

€19.92 €18.90
ou 13400 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam35176
Disponibilidade: disponível!

€41.15 €39.06
ou 27600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Takom
Código de produto: TAK2134
Disponibilidade: disponível!

€43.90 ou 31000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rye Field Model
Código de produto: RFM-RM-5018
Disponibilidade: disponível!

€50.85 ou 35900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Takom
Código de produto: TAK2120
Disponibilidade: disponível!

€65.98 ou 46500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Takom
Código de produto: TAK2121
Disponibilidade: disponível!

€65.98 ou 46500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Airfix
Código de produto: afx01352
Disponibilidade: disponível!

€51.09 ou 36000 pts.

-8%

Escala: 1:35
Fabricante: Academy
Código de produto: aca13523
Disponibilidade: disponível!

€42.91 €39.43
ou 30300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de produto: zve5203
Disponibilidade: disponível!

€48.86 ou 34500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de produto: rev03171
Disponibilidade: disponível!

€15.07 ou 10600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Dragon
Código de produto: dra7205
Disponibilidade: disponível!

€21.77 ou 15400 pts.