U-Star

U-Star 91609 Paper Kit 4 in 1 #600

Paper Kit 4 in 1 #600 - Image 1
Fabricante: U-Star
Código de produto: UST91609
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: quarta-feira, 14.4.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€5.50 ou 3600 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteU-Star
Código do produtoUST91609
Peso:0.09 kg
Adicionado ao catálogo:24.11.2017
Tags:Sandpaper

Zestaw 4 samoprzylepnych arkuszy papieru ¶ciernego o gradacji (granulacji, gêsto¶ci) P600. Ka¿dy z nich cechuje siê niez³± elastyczno¶ci± oraz dobr± odporno¶æ mechaniczn±. Poprzez naklejenie pojedynczego arkusza (albo jego fragmentu) na drewniany bloczek lub p³ytê plexi mo¿na uzyskaæ bardo prost± g±bkê polersk± (¶ciern±), nadaj±c± siê jednak dobrze do szlifowania p³askich powierzchni. Prezentowany papier ¶cierny jest dedykowany przede wszystkim do rêcznego szlifowania ró¿nego typu tworzyw sztucznych, ale mo¿na go równie¿ wykorzystaæ przy obrabianiu wyschniêtej masy szpachlowej czy wiêkszo¶ci innych mas modelarskich. Ze wzglêdu na swoj± gradacjê (granulacjê) oka¿e siê przydatny wszêdzie tam, gdzie bêdzie potrzebne szlifowanie powierzchni z u¿yciem nieco wiêkszej si³y, na przyk³ad przy usuwaniu pomniejszych nadlewek w modelu plastikowym, wykañczaniu powierzchni po szlifowaniu gruboziarnistym papierem ¶ciernym albo przy obróbce wyschniêtej szpachlówki. Podobnie jak w przypadku wszelkich innych materia³ów ¶ciernych rekomenduje siê rozpoczêcie obróbki od papieru o najmniejszej gradacji (granulacji), by zakoñczyæ prace na papierze o gradacji najwiêkszej. Z powodzeniem mo¿na go wykorzystaæ przy pracy z modelami plastikowymi oraz przy budowie dioram. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Adhesive Paper Kit 40 in 1 #600, Finishing Abrasives P600 - 3 Sheets albo DRY SANDPAPER 600.

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Paper Kit 4 in 1 #600
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 pcs.
quarta-feira, 14.4.2021

mais de 1 pcs.
quinta-feira, 15.4.2021

GLS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 21.4.2021
-
quinta-feira, 22.4.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 22.4.2021
-
sexta-feira, 23.4.2021

UPS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 21.4.2021
-
quinta-feira, 22.4.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 22.4.2021
-
sexta-feira, 23.4.2021

DHL

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 22.4.2021
-
sexta-feira, 23.4.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 23.4.2021
-
segunda-feira, 26.4.2021

Correios - carta registrada

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 20.4.2021
-
quarta-feira, 21.4.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 21.4.2021
-
quinta-feira, 22.4.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 24.11.2017
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Fabricante: Trumpeter
Código de produto: tru09962
Disponibilidade: disponível!

€5.98 ou 3900 pts.

Produtos similares

Fabricante: U-Star
Código de produto: UST91612
Disponibilidade: disponível!

€5.50 ou 3600 pts.

Fabricante: U-Star
Código de produto: UST91615
Disponibilidade: disponível!

€5.82 ou 3800 pts.

Fabricante: U-Star
Código de produto: UST91608
Disponibilidade: disponível!

€4.94 ou 3200 pts.

Fabricante: U-Star
Código de produto: UST91610
Disponibilidade: disponível!

€5.50 ou 3600 pts.

Fabricante: U-Star
Código de produto: UST91611
Disponibilidade: disponível!

€5.50 ou 3600 pts.

Fabricante: U-Star
Código de produto: UST90614
Disponibilidade: disponível!

€5.63 ou 3700 pts.

Fabricante: U-Star
Código de produto: UST91616
Disponibilidade: disponível!

€5.63 ou 3700 pts.

Fabricante: U-Star
Código de produto: UST91613
Disponibilidade: disponível!

€5.63 ou 3700 pts.

Fabricante: U-Star
Código de produto: UST91619
Disponibilidade: temporariamente indisponível

€7 ou 4600 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam87200
Disponibilidade: disponível!

€8.17 €7.75
ou 5100 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam87055
Disponibilidade: disponível!

€2.05 €1.94
ou 1300 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam87094
Disponibilidade: disponível!

€2.08 €1.97
ou 1300 pts.