FPW Model

FPW Model 72603 Polski Fiat 125p - wczesny, Stra¿

Polski Fiat 125p - wczesny, Stra¿ - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: FPW Model
Código de produto: FPW-72603
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: quinta-feira, 2.12.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€31.67 ou 22900 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteFPW Model
Código do produtoFPW-72603
Peso:0.06 kg
Escala1:72
Adicionado ao catálogo:3.3.2021
Tags:Fiat-125
wersja wczesna czyli z lat 1967-1972, dodatkowe czê¶ci, dodatkowe blaszki, kalkomania - 2 wersje malowania

Fiat 125p to polski samochód osobowy klasy ¶redniej, który po raz pierwszy zosta³ zaprezentowany szerokiej publiczno¶ci w 1967 roku. Jego produkcja seryjna trwa³a w latach 1967-1991. W jej toku powsta³o ok. 1,4 miliona egzemplarzy tego samochodu, z czego ok. 875 tys. trafi³o na eksport. Auto by³o wytwarzane w Fabryce Samochodów Osobowych (w skrócie: FSO) w Warszawie. Popularnie by³ nazywany „du¿ym Fiatem”. Fiat 125p to jedna z polskich legend motoryzacyjnych XX wieku.

Polski Fiat 125p zosta³ opracowany jako nastêpca samochodu FSO Warszawa 223/224. Konstrukcyjnie wykorzystywa³ bardzo wiele rozwi±zañ i podzespo³ów stosowanych we w³oskich samochodach Fiata: model 125 i model 1300/1500. Od swego poprzednika ró¿ni³ siê niemal na ka¿dej p³aszczy¼nie. Przede wszystkim posiada³ ca³kowicie zmienion± karoseriê o dalece innej stylistyce oraz inny design wnêtrza. By³ te¿ napêdzany znacznie wydajniejszymi jednostkami napêdowymi o wiêkszej niezawodno¶ci. Poprawiono w nim równie¿ wiele uk³adów: zw³aszcza hamulcowy i kierowniczy. Pomimo pojawienia siê w 1978 roku samochodu Polonez, produkcja Fiata 125p trwa³a nadal. W oparciu o ten samochód powsta³o bardzo wiele wersji specjalistycznych, jak chocia¿by radiowóz czy ambulans.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Polski Fiat 125p - wczesny, Stra¿
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

quinta-feira, 2.12.2021

GLS


Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 8.12.2021
-
sexta-feira, 10.12.2021

UPS


Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 8.12.2021
-
quinta-feira, 9.12.2021

DHL


Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 8.12.2021
-
sexta-feira, 10.12.2021

Correios - carta registrada


Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 13.12.2021
-
terça-feira, 21.12.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 3.3.2021
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Escala: 1:72
Fabricante: FPW Model
Código de produto: FPW-72602
Disponibilidade: disponível!

€33.61 ou 24300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: FPW Model
Código de produto: FPW-72605
Disponibilidade: disponível!

€39.65 ou 28700 pts.

Escala: 1:20
Fabricante: Extra Model
Código de produto: EAM-056
Disponibilidade: disponível!

€0.55 ou 400 pts.

Escala: 1:25
Fabricante: ¦wiat z kartonu
Código de produto: SZK020
Disponibilidade: disponível!

€4.81 ou 3500 pts.