Zebrano

NEW! Zebrano Z100-112 Pz.Kpfw IC

Pz.Kpfw IC - Image 1
Escala: 1:100
Fabricante: Zebrano
Código de produto: ZBRZ100-112
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
Ultimamente disponível: 14.10.2021
€8.33 ou 5900 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteZebrano
Código do produtoZBRZ100-112
Escala1:100
Adicionado ao catálogo:12.10.2021
Tags:Panzer-I

PzKpfw I (Panzerkampfwagen I) by³ niemieckim czo³giem lekkim z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy pojazdu powsta³y w 1933 roku, a produkcja seryjna trwa³a w okresie 1934-1939, koñcz±c siê wytworzeniem ok. 2000 wozów. Czo³g w wersji A by³ napêdzany pojedynczym silnikiem Krupp M305  o mocy 57 KM. Jego uzbrojenie g³ówne stanowi³y 2 karabiny maszynowe MG 13 kal. 7,92 mm umieszczone w wie¿y.

Pierwsze prace nad PzKpfw I rozpoczê³y siê ju¿ w 1930 roku, kiedy to niemieckie Biuro Uzbrojenia, wbrew postanowieniom traktatu wersalskiego, zleci³o prace nad pojazdem g±sienicowym przeznaczonym do zadañ rozpoznawczych oraz transportu uzbrojenia. Bardzo szybko palmê pierwszeñstwa w tych pracach przejê³a firma Krupp, która wzorowa³a siê na brytyjskich konstrukcjach koncernu Vickers, ale bez dostêpu do angielskich technologii. W 1933 roku powsta³y pierwsze podwozia g±sienicowe, które pó¼niej pos³u¿y³y do szkolenia kierowców, a produckaj seryjna ruszy³a w 1934 roku kiedy Niemcy wypowiedzieli traktat wersalski. W jej toku powsta³y dwie podstawowe odmiany PzKpfw I: A i B. Wersja A by³a pierwsz± produkowan± seryjnie, natomiast wersja B posiada³a zmodernizowane zawieszenie i podwozie oraz nowy silnik – Maybach NL 38 TR. Na podwoziu tego wozu powsta³ tak¿e inne pojazdy, np: wóz dowodzenia (Panzerbefehlswagen I) czy niszczyciel czo³gów Panzerjager I. Czo³gi PzKpfw I zosta³y u¿yte bojowe w toku wojny domowej w Hiszpanii (1936-1939), w kampanii wrze¶niowej, kampanii w Norwegii (1940), we Francji (1940), na Ba³kanach (1941) oraz – na niewielk± skalê - w pocz±tkowym etapie wojny ze Zwi±zkiem Radzieckim (1941), bêd±c ju¿ wówczas pojazdami ca³kowicie przestarza³ymi.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Pz.Kpfw IC
Adicionado ao catálogo: 12.10.2021
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Fabricante: Aber
Código de produto: abeTCS12
Disponibilidade: disponível!

€4.18 ou 3000 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abePP05
Disponibilidade: disponível!

€6.57 ou 4600 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeS-04
Disponibilidade: disponível!

€5.45 ou 3800 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeS-24
Disponibilidade: disponível!

€5.45 ou 3800 pts.

Produtos similares

Escala: 1:35
Fabricante: Takom
Código de produto: TAK2145
Disponibilidade: disponível!

€45.64 ou 32200 pts.

Escala: 1:100
Fabricante: Zebrano
Código de produto: ZBRZ100-106
Disponibilidade: disponível!

€8.33 ou 5900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Extra Model
Código de produto: EAM-049
Disponibilidade: disponível!

€0.56 ou 400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: First to Fight
Código de produto: FTFPL008
Disponibilidade: disponível!

€6.94 ou 4900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: First to Fight
Código de produto: FTFPL002
Disponibilidade: disponível!

€6.94 ou 4900 pts.

Escala: 1:16
Fabricante: Takom
Código de produto: TAK1010
Disponibilidade: disponível!

€64.49 ou 45500 pts.

Escala: 1:100
Fabricante: Zebrano
Código de produto: ZBRZ100-018
Disponibilidade: disponível!

€7.96 ou 5600 pts.

Escala: 1:25
Fabricante: Orlik
Código de produto: orl095
Disponibilidade: disponível!

€12.35 ou 8700 pts.

Escala: 1:100
Fabricante: Zebrano
Código de produto: ZBRZ100-078
Disponibilidade: disponível!

€8.33 ou 5900 pts.

Escala: 1:25
Fabricante: Answer
Código de produto: ANS-KH12-2013-02
Disponibilidade: disponível!

€7.96 ou 5600 pts.

Escala: 1:16
Fabricante: Takom
Código de produto: TAK1012
Disponibilidade: disponível!

€68.21 ou 48100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: FPW Model
Código de produto: FPW-G72-002
Disponibilidade: disponível!

€48.61 ou 34300 pts.