Cobi

Cobi 24570 Skoda Fabia

Skoda Fabia - Image 1
Fabricante: Cobi
Código de produto: COB24570
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: quarta-feira, 14.4.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€13.56 -5% €12.86 ou 8800 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteCobi
Código do produtoCOB24570
Adicionado ao catálogo:3.7.2020

Škoda Fabia to samochód osobowy klasy aut miejskich. Produkowany pod czesk± mark± Škoda. Obecnie produkowana III generacja auta zosta³a po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowana podczas targów motoryzacyjnych w Pary¿u w 2014 roku. Na klockach znajduj± siê trwa³e nadruki, które nie ¶cieraj± siê nawet w trakcie intensywnej zabawy. Nieliczne naklejki s± ³atwe do naniesienia. Model w skali 1:35 z³o¿ony w 100% z klocków COBI bardzo wiernie oddaje charakterystyczne kszta³ty oryginalnego samochodu Skoda Fabia. Dziêki 77 elementom mo¿liwe s± drobne modyfikacje i przeróbki pojazdu. Obracaj±ce siê ko³a wyposa¿one w opony idealnie nadaj± siê do poruszania modelem w trakcie zabawy.

Model z klocków konstrukcyjnych COBI bêdzie w pokoju dzieciêcym nie tylko zabawk±, ale równie¿ przyczyni siê do zainteresowania motoryzacj±. Z pewno¶ci± pomo¿e rozwin±æ zdolno¶ci motoryczne dzieci oraz podniesie umiejêtno¶ci konstrukcyjne. Dla doros³ych fanów klocków bêdzie to piêkny model pojazdu oraz byæ mo¿e zacz±tek przysz³ej kolekcji.

 •  77 wysokiej jako¶ci elementów,
 •  wyprodukowane w UE przez firmê z ponad 20-letni± tradycj±,
 •  spe³niaj± normy bezpieczeñstwa dotycz±ce produktów dla dzieci,
 •  w pe³ni kompatybilne z innymi markami klocków konstrukcyjnych,
 •  klocki z nadrukami nie odkszta³caj± siê i nie bledn± w czasie zabawy czy pod wp³ywem temperatury,
 •  czytelna i intuicyjna instrukcja oparta na rysunkach i ikonach,
 •  arkusz z naklejkami.

Wymiary modelu:(d³ x sz x wys): 11 x 6,5 x 4 cm
Wymiary pude³ka (d³ x sz x wys): 17 x 4,5 x 14 cm

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Skoda Fabia
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

quarta-feira, 14.4.2021

GLS


Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 21.4.2021
-
quinta-feira, 22.4.2021

UPS


Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 21.4.2021
-
quinta-feira, 22.4.2021

DHL


Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 22.4.2021
-
sexta-feira, 23.4.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 3.7.2020
Disponibilidade atual: disponível!
 • produto disponível
 • produto não disponível
 • produto disponível sob pedido
 • entrega de bens
 • falta
 • 1 peça
 • 2 peças
 • 3-5 peças
 • 6-10 peças
 • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?