Zvezda

NEW! Zvezda 9041 Soviet WWII Submarine Shchuka (SHCH) Class

Soviet WWII Submarine Shchuka (SHCH) Class - Image 1
Escala: 1:144
Fabricante: Zvezda
Código de produto: zve9041
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
Ultimamente disponível: 4.5.2021
€23.63 ou 15400 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteZvezda
Código do produtozve9041
Peso:0.40 kg
Ean:4600327090416
Escala1:144
Adicionado ao catálogo:20.4.2021
Tags:Soviet-submarine-Shch

SHCH (inne okre¶lenia: SZCZ albo Szczuka) to nazwa klasy radzieckich okrêtów podwodnych o napêdzie spalinowo-elektrycznym z okresu miêdzywojennego, II wojny ¶wiatowej oraz doby powojennej. Pierwsza jednostka tego typu wesz³a do s³u¿by w 1932 roku. W sumie zbudowano a¿ 88 jednostek tego typu. D³ugo¶æ okrêtu klasy SHCH wynosi³a 57 m, szeroko¶æ 6,2 m, a wyporno¶æ podwodna – ok. 700 ton.  Maksymalna prêdko¶æ podwodna równa³a siê ok. 6,3-6,5 wêz³om. Okrêty tego typu posiada³y sze¶æ wyrzutni torpedowych kal. 533 mm oraz dwie armaty kal. 45 mm. Okrêty podwodne typu Szczuka by³y jednostkami ¶redniej wielko¶ci, przeznaczonymi do dzia³añ na wodach przybrze¿nych oraz w akwenach takich mórz jak Ba³tyckie czy Czarne. Z  tego wzglêdu cechowa³y siê raczej ograniczon± autonomiczno¶ci± i zabiera³y ze sob± na patrol maksymalnie 10 torped. Jednostki tego typu by³y budowane w kilku stoczniach na terenie ZSRR, miêdzy innymi w Leningradzie (dzisiejszy Sankt Petersburg), Gorki czy W³adywostoku. Okrêty typu SHCH wziê³y bardzo aktywny udzia³ w II wojnie ¶wiatowej, ponosz±c jednak bardzo du¿e straty. Szacuje siê, ¿e Floty: Ba³tycka i Czarnomorska w latach 1941-1945 utraci³y 60-70% jednostek tego typu, spo¶ród tych, które mia³y na stanie na pocz±tku wojny z III Rzesz±. W sumie utracono 35 okrêtów podwodnych tego typu. Ostatnie jednostki tego typu zosta³y wycofane ze s³u¿by w po³owie lat 50. XX wieku.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Soviet WWII Submarine Shchuka (SHCH) Class
Adicionado ao catálogo: 20.4.2021
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Fabricante: Plastruct
Código de produto: PLS90661
Disponibilidade: disponível!

€2.87 ou 1900 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeSV-07
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeSV-09
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeSV-05
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeSV-08
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeSV-06
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeSV-04
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeSV-03
Disponibilidade: disponível!

€7.33 ou 4800 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeSV-02
Disponibilidade: disponível!

€14.26 ou 9300 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeSV-01
Disponibilidade: disponível!

€14.26 ou 9300 pts.

Fabricante: RB-Model
Código de produto: RBM006_25
Disponibilidade: disponível!

€0.42 ou 300 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeTCS12
Disponibilidade: disponível!

€4.53 ou 3000 pts.