Vallejo

Vallejo ST-LET002 Stamp Font STENCIL

Stamp Font STENCIL - Image 1
Escala: 1/35
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-LET002
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
Ultimamente disponível: 15.10.2021
€5.40 ou 3800 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteVallejo
Código do produtoVALST-LET002
Peso:0.02 kg
Ean:8429551986489
Escala1/35
Adicionado ao catálogo:13.8.2020
Tags:Template-airbrush

Pojedynczy szablon malarski wielokrotnego u¿ytku wykonany z pó³przezroczystego, wysoce elastycznego i cienkiego tworzywa sztucznego. Pozwala na naniesienie cyfr arabskich w zakresie od 0 do 9 oraz liter alfabetu ³aciñskiego od A do Z na modelach plastikowych lub dioramach, pozwalaj±c tym samym stworzyæ na nich dowolne napisy, oznaczenia drogowe, reklamy i wiele innych. Producent rekomenduje jego stosowanie przy pracy z miniaturami w skali 1:35. Omawiany szablon pozwoli na osi±gniêcie optymalnych efektów przy pracy z aerografem, ale mo¿na go równie¿ wykorzystaæ razem z farb± w sprayu. Ciekawe efekty bêdzie mo¿na uzyskaæ nak³adaj±c farbê za pomoc± g±bki albo bawe³nianego wacika. Z du¿ymi zastrze¿eniami mo¿na równie¿ wykorzystaæ pêdzel o twardym w³osiu, ale uzyskane tym sposobem efekty mog± byæ niezadowalaj±ce. W celu uzyskania maksymalnie wyra¼nych konturów prezentowany szablon zaleca siê przykleiæ do powierzchni modelu za pomoc± ta¶my maskuj±cej (na przyk³ad: Masking tape 18mm albo Masking Tape 12 mm) i dopiero po tym zabiegu nanosiæ farbê. Rzecz jasna mo¿na go dowolnie przycinaæ no¿yczkami albo no¿ykiem modelarskim i stosowaæ jedynie pojedyncze jego elementy. Warto dodaæ, ¿e w porównaniu z szablonami metalowymi cechuje siê znacznie lepsz± elastyczno¶ci± oraz ³atwiej dopasowaæ go do malowanej powierzchni, a pozwala na uzyskanie niemal takich samych rezultatów. Nale¿y równie¿ podkre¶liæ jego dobr± wytrzyma³o¶æ mechaniczn± oraz ³atwo¶æ czyszczenia. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Digital Numbers STENCIL, Soviet Numbers WWII STENCIL albo Access Trap Doors STENCIL.

Stamp Font STENCIL

Alphabet stamp font to create road signs, street ads or shop signs. Scale: 1:35. Recommend products: Digital Numbers STENCIL, Soviet Numbers WWII STENCIL and Access Trap Doors STENCIL.

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Stamp Font STENCIL
Adicionado ao catálogo: 13.8.2020
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Escala: 1/35
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-AFV001
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Escala: 1/35
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-TX007
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-SF005
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-SF002
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Escala: 1/35
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-TX006
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Escala: 1/35
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-TX003
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Escala: 1/35
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-TX002
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Escala: 1/35
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-TX001
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-SF004
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Escala: 1/35
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-LET004
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Escala: 1/35
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-LET003
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.

Escala: 1/35
Fabricante: Vallejo
Código de produto: VALST-AFV003
Disponibilidade: disponível!

€5.40 ou 3800 pts.