Zebrano

NEW! Zebrano Z100-110 Type 97 Shinhoto Chi-Ha

Type 97 Shinhoto Chi-Ha - Image 1
Escala: 1:100
Fabricante: Zebrano
Código de produto: ZBRZ100-110
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
Ultimamente disponível: 14.10.2021
€9.77 ou 6900 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteZebrano
Código do produtoZBRZ100-110
Escala1:100
Adicionado ao catálogo:12.10.2021
Tags:Japan-Tank-Type-97

Typ 97 Chi-Ha by³ japoñskim czo³giem ¶rednim z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy powsta³y w 1936 roku, a produkcja seryjna trwa³a w latach 1938-1943. W sumie powsta³o ok. 1200 egzemplarzy tego czo³gu. Typ 97 by³ napêdzany silnikiem Mitsubishi SA 12-200VD  o mocy 170 KM. Uzbrojenie pojazdu – wersji podstawowej - stanowi³a pojedyncza armata czo³gowa Typ 97 kal. 57 mm oraz 2 karabiny maszynowe Typ 97 kal.7,7 mm.

Typ 97 Chi-Ha powsta³ w zwi±zku z zapotrzebowaniem zg³oszonym przez japoñskie dowództwo armii l±dowej na nowy czo³g ¶redni. Do rywalizacji stan±³ arsena³ armii w Osace oraz koncern Mitsubishi. Opieraj±c siê na do¶wiadczeniach z wojny domowej w Hiszpanii i obserwacji wyniesionych z wojny w Chinach, podjêto decyzjê o przyjêciu do s³u¿by czo³gu stworzonego w firmie Mitsubishi, którym by³ w³a¶nie Typ 97 Chi-Ha. Nowy czo³g posiada³ niez³± mobilno¶æ w terenie, ale te¿ – jak wykaza³y starcia z wozami T-26 i BT-5 nad Cha³chyn-Go³ – ca³kowicie przestarza³e uzbrojenie i za cienki pancerz. W rezultacie podjêto decyzjê o modernizacji wozu, co doprowadzi³o do powstania wersji oznaczonej jako Typ 97 Shinhoto Chi-Ha, który opracowano w 1940 roku. Posiada³ on now± armatê Typ 1 kal. 47 mm, powiêkszono kad³ub oraz ulepszono system ch³odzenia silnika. Czo³gi Typ 97 walczy³y w Chinach (1937-1945), przeciwko Armii Czerwonej w latach 1938-1939 oraz w toku wojny na Pacyfiku w okresie 1941-1945, szczególnie intensywnie w pierwszej - ofensywnej fazie tego konfliktu – w latach 1941-1942, zw³aszcza na Filipinach i Malajach. Czo³gi Typ 97 Chi-Ha zdobyte przez oddzia³y chiñskie w okresie wojny japoñsko-chiñskiej, walczy³y tak¿e w toku chiñskiej wojny domowej lat 1945-1949.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Type 97 Shinhoto Chi-Ha
Adicionado ao catálogo: 12.10.2021
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Fabricante: Eureka XXL
Código de produto: EU-ER-3538
Disponibilidade: disponível!

€3.56 ou 2500 pts.

Fabricante: Eureka XXL
Código de produto: EU-ER-3539
Disponibilidade: disponível!

€3.56 ou 2500 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeTCS12
Disponibilidade: disponível!

€4.18 ou 3000 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abePP05
Disponibilidade: disponível!

€6.57 ou 4600 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeS-04
Disponibilidade: disponível!

€5.45 ou 3800 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeS-24
Disponibilidade: disponível!

€5.45 ou 3800 pts.

Produtos similares
-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam35075
Disponibilidade: disponível!

€16.35 €15.52
ou 11000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Dragon
Código de produto: dra7397
Disponibilidade: disponível!

€16.39 ou 11600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Dragon
Código de produto: dra6870
Disponibilidade: disponível!

€54.32 ou 38300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: FineMolds
Código de produto: fin-FM25
Disponibilidade: disponível!

€41.17 ou 29000 pts.

Escala: 1:76
Fabricante: Fujimi
Código de produto: fjm763125
Disponibilidade: disponível!

€34.23 ou 24100 pts.

Escala: 1:76
Fabricante: Fujimi
Código de produto: fjm763033
Disponibilidade: disponível!

€21.08 ou 14900 pts.

Escala: 1:76
Fabricante: Fujimi
Código de produto: fjm763071
Disponibilidade: disponível!

€24.33 ou 17200 pts.

Escala: 1:76
Fabricante: Fujimi
Código de produto: fjm763040
Disponibilidade: disponível!

€21.08 ou 14900 pts.

Escala: 1:76
Fabricante: Fujimi
Código de produto: fjm763095
Disponibilidade: disponível!

€29.51 ou 20800 pts.

Escala: 1:76
Fabricante: Fujimi
Código de produto: fjm762357
Disponibilidade: disponível!

€25.30 ou 17800 pts.