Dragon

Dragon 3312 U.S. 1st CAVALRY

U.S. 1st CAVALRY - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Dragon
Código de produto: dra3312
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
Ultimamente disponível: 18.1.2022
€12.25 -5% €11.62 ou 8400 pts.

Contém 23% de IVA
ao enviar para o país: PORTUGAL
Para mudar o país clique aqui

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteDragon
Código do produtodra3312
Peso:0.11 kg
Ean:89195833129
Escala1:35
Adicionado ao catálogo:30.10.2004
Tags:US-Vietnam-War-Cavalry-Heliborne

Amerykañska 1 Dywizja Kawalerii (ang. 1st Cavalry Division) nazywana potocznie “First Team” zosta³a sformowana w 1921 roku z ju¿ istniej±cych oddzia³ów kawalerii US Army. W 1943 r. zosta³a przekszta³cona w dywizjê piechotê choæ zachowa³a swoje tradycje i nietypow± strukturê organizacyjn±. W toku II wojny ¶wiatowej dywizja s³u¿y³a na Dalekim Wschodzie, walcz±c na Nowej Gwinei oraz Filipinach. Po 1945 r. trafi³a do Japonii, jako czê¶æ si³ okupacyjnych. Wziê³a te¿ intensywny udzia³ w czasie wojny koreañskiej (1950-1953). W latach 60. XX wieku dywizja przesz³± g³êboko reorganizacjê, w wyniku której sta³a siê dywizj± aeromobiln±, wykorzystuj±c± do swego transportu przede wszystkim ¶mig³owce. Warto dodaæ, ¿e dopiero w dywizji doskonalono i dopracowywano taktykê u¿ycia tak nowatorskiej jednostki taktycznej. Zmieniono te¿ jej nazwê na 1st Cavalry Division (Aeromobilne). W 1965 r. dywizja zosta³a wys³ana do Wietnamu, gdzie jako ca³y zwi±zek taktyczny pozostawa³a do 1971 roku, a czê¶ciowo – do 1972 roku. W toku tego konfliktu ponios³a ciê¿kie straty – jedne z najwiêkszych spo¶ród wszystkich zaanga¿owanych w tê wojnê jednostek amerykañskich. Po powrocie do USA zosta³a w 1975 r. przekszta³cona w dywizjê pancerno-zmechanizowan±, któr± pozostaje do dnia dzisiejszego. Wziê³a marginalny udzia³ w I wojnie w Zatoce (1990-1991). Bra³a za to aktywny udzia³ w dzia³aniach stabilizacyjnych w Afganistanie oraz Iraku po 2001 roku.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: U.S. 1st CAVALRY
Adicionado ao catálogo: 30.10.2004
Disponibilidade atual: temporariamente indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de produto: PLM382
Disponibilidade: disponível!

€3.96 ou 2700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de produto: PLM381
Disponibilidade: disponível!

€4.17 ou 2900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de produto: abe35A021
Disponibilidade: disponível!

€7.96 ou 5500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de produto: tru00508
Disponibilidade: disponível!

€1.98 ou 1400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de produto: tru00506
Disponibilidade: disponível!

€1.98 ou 1400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de produto: tru00505
Disponibilidade: disponível!

€1.98 ou 1400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de produto: tru00512
Disponibilidade: disponível!

€2.13 ou 1500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de produto: PLM129
Disponibilidade: disponível!

€3.33 ou 2300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de produto: PLM128
Disponibilidade: disponível!

€3.33 ou 2300 pts.

Produtos similares

Escala: 1:48
Fabricante: Plus Model
Código de produto: PLMAL4048
Disponibilidade: sob encomenda

€12.33 ou 8500 pts.