Techmod

Techmod 48819 U.S. Letters & Numbers black

U.S. Letters & Numbers black - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch48819
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: quarta-feira, 1.12.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€9.96 ou 7200 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteTechmod
Código do produtotch48819
Peso:0.04 kg
Escala1:48
Adicionado ao catálogo:4.9.2015
Tags:US-National-Insignia

Oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na samolotach amerykañskich si³ powietrznych zaczêto stosowaæ po raz pierwszy w 1916 roku, w toku t³umienia tzw. rebelii Pancho Villi w Meksyku. Co ciekawe, przedstawia³y one jedynie czerwon± gwiazdê – ³udz±co podobn± do tych, które pó¼niej stosowano na maszynach sowieckich. Jednak w okresie od maja 1917 r. do lutego 1918 roku, jako insygnia samolotów amerykañskich u¿ywano bia³ej gwiazdy na okr±g³ym niebieskim polu, z czerwonym ko³em po¶rodku. Oznaczenie to powróci³o w 1919 r. i by³o stosowane a¿ do 1942 roku. W maju tego roku insygnia zmieniono poprzez usuniêcie czerwonego ko³a po¶rodku, ze wzglêdu na mo¿liwo¶æ mylenia tego elementu z japoñskimi oznaczeniami samolotów wojskowych. W toku operacji Torch, w listopadzie 1942 r. zastosowano ¿ó³t± obwolutê wokó³ niebieskiego pola bia³ej gwiazdy. Natomiast w lecie 1943 r. bia³a gwiazda na niebieskim polu otrzyma³a bia³e baretki po obu stronach, a od sierpnia 1943 r. a¿ do stycznia 1947 r. –  dodano do baretek niebieskie obwoluty. W styczniu 1947 r. wprowadzono oficjalne oznaczenie samolotów USAF, które obowi±zuje w³a¶ciwie do dnia dzisiejszego (2019 r.) – bia³± gwiazdê na niebieskim tle, z dwoma baretkami w niebieskiej obwolucie z pojedynczym, poziomym czerwonym paskiem na ka¿dej baretce. W latach 80. XX wieku wprowadzono insygnia okre¶lane jako low visibility, czyli takie w których zachowano uk³ad graficzny insygniów, ale malowano je jednolit± bia³±, czarna lub szar± farb±.

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: U.S. Letters & Numbers black
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 pcs.
quarta-feira, 1.12.2021

mais de 1 pcs.
quinta-feira, 2.12.2021

GLS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 7.12.2021
-
quinta-feira, 9.12.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 8.12.2021
-
sexta-feira, 10.12.2021

UPS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 7.12.2021
-
quarta-feira, 8.12.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 8.12.2021
-
quinta-feira, 9.12.2021

DHL

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 7.12.2021
-
quinta-feira, 9.12.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 8.12.2021
-
sexta-feira, 10.12.2021

Correios - carta registrada

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 10.12.2021
-
segunda-feira, 20.12.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 13.12.2021
-
terça-feira, 21.12.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 4.9.2015
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Escala: 1:48
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch48107
Disponibilidade: disponível!

€7.27 ou 5300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch48820
Disponibilidade: disponível!

€9.96 ou 7200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch48818
Disponibilidade: disponível!

€9.96 ou 7200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch48106
Disponibilidade: disponível!

€7.27 ou 5300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch48807
Disponibilidade: disponível!

€9.96 ou 7200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch48821
Disponibilidade: disponível!

€9.96 ou 7200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch48105
Disponibilidade: disponível!

€7.27 ou 5300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch48410
Disponibilidade: disponível!

€6.11 ou 4400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch48103
Disponibilidade: disponível!

€7.27 ou 5300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch48409
Disponibilidade: disponível!

€6.11 ou 4400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch48805
Disponibilidade: disponível!

€9.96 ou 7200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch48109
Disponibilidade: disponível!

€7.27 ou 5300 pts.