Fine Art

Fine Art 548 Uchwyt do malowania z 10 klipsami

Uchwyt do malowania z 10 klipsami - Image 1
Fabricante: Fine Art
Código de produto: FNR548
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: quarta-feira, 1.12.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€9.06 ou 6600 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteFine Art
Código do produtoFNR548
Peso:0.24 kg
Ean:5903002051559
Adicionado ao catálogo:3.8.2020
Tags:Painting-station

Zestaw z³o¿ony z pojedynczej podk³adki (stojaka) oraz 10 metalicznych zacisków (klamerek, klipsów). Prezentowany zestaw jest dedykowany przede wszystkim do malowania figurek oraz modeli plastikowych. Wchodz±ca w jego sk³ad podk³adka jest wykonana z twardego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z fabrycznie nawierconymi otworami o ¶rednicy dopasowanej do zacisków z zestawu.  Ze wzglêdu na zastosowany materia³ zachowuje siê bardzo stabilnie, przy malowaniu ma³ych i ¶rednich elementów. Natomiast ka¿dy z uchwytów zosta³ wykonany z metalu, a jego koñcówki czê¶ci chwytnej s± z±bkowane (¿³obkowane). Warto dodaæ, ¿e ze wzglêdu na wykorzystane materia³y, omawiany zestaw jest stosunkowo ³atwo utrzymaæ w czysto¶ci. Prezentowane narzêdzie modelarskie nadaje siê przede wszystkim do realizowania ró¿nych zadañ zwi±zanych z malowaniem – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Mo¿na je tak¿e wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek albo ich elementami na przyk³ad w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, oka¿e siê u¿yteczne przy doklejaniu niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego. Bez w±tpienia, prezentowane narzêdzie mo¿e w wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Jego dodatkow± zalet± s± stosunkowo niewielkie rozmiary i niez³a ergonomia u¿ytkowania. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Clip Kit 11 in 1, Model Clip 7 in 1 albo Statyw do malowania z zaciskami

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Uchwyt do malowania z 10 klipsami
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 - 17 pcs.
quarta-feira, 1.12.2021

mais de 17 pcs.
quarta-feira, 15.12.2021

GLS

1 - 17 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 7.12.2021
-
quinta-feira, 9.12.2021

mais de 17 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 21.12.2021
-
quinta-feira, 23.12.2021

UPS

1 - 17 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 7.12.2021
-
quarta-feira, 8.12.2021

mais de 17 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 21.12.2021
-
quarta-feira, 22.12.2021

DHL

1 - 17 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 7.12.2021
-
quinta-feira, 9.12.2021

mais de 17 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 21.12.2021
-
quinta-feira, 23.12.2021

Correios - carta registrada

1 - 17 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 10.12.2021
-
segunda-feira, 20.12.2021

mais de 17 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 27.12.2021
-
quarta-feira, 5.1.2022

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 3.8.2020
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Fabricante: AK-Interactive
Código de produto: AKI-9127
Disponibilidade: disponível!

€15.33 ou 11100 pts.

Produtos similares

Fabricante: Fine Art
Código de produto: FNR664
Disponibilidade: disponível!

€9.13 ou 6600 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de produto: FNR546
Disponibilidade: disponível!

€10.73 ou 7800 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de produto: FNR665
Disponibilidade: disponível!

€101.57 ou 73500 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam74522
Disponibilidade: disponível!

€24.12 €22.90
ou 16600 pts.

Fabricante: ZEP System
Código de produto: ZEP-MSJ03
Disponibilidade: disponível!

€49.09 ou 35500 pts.

Fabricante: ZEP System
Código de produto: ZEP-MSJ02
Disponibilidade: disponível!

€40.86 ou 29600 pts.

Fabricante: ZEP System
Código de produto: ZEP-MSJ01
Disponibilidade: disponível!

€26.84 ou 19400 pts.

Fabricante: Hobby Zone
Código de produto: HBZ-AC1
Disponibilidade: disponível!

€15.66 ou 11300 pts.

Fabricante: Adler
Código de produto: ADL-AD-7600
Disponibilidade: disponível!

€9.79 ou 7100 pts.

Fabricante: Trumpeter
Código de produto: tru09914
Disponibilidade: disponível!

€6.28 ou 4500 pts.

Fabricante: AK-Interactive
Código de produto: AKI-9165
Disponibilidade: disponível!

€24.66 ou 17800 pts.

Fabricante: U-Star
Código de produto: UST90031
Disponibilidade: disponível!

€4.30 ou 3100 pts.