NEW! Modellers World C004 Ultra Thin extra thin cement (Refill)

Ultra Thin extra thin cement (Refill) - Image 1
Fabricante: Modellers World
Código de produto: MDW-C004
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: sexta-feira, 22.1.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€9.40 ou 6100 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteModellers World
Código do produtoMDW-C004
Peso:0.19 kg
Capacidade100ml
Adicionado ao catálogo:13.1.2021

Uzupe³nienie: butelka nie zawiera pêdzelka, w jego miejsce zmontowany jest kroplomierz, dziêki czemu w ³atwy i czysty sposób uzupe³nisz swoj± ulubion±, pust± butelkê po kleju typu extra thin. Produkt to a¿ 100ml kleju, co pozwala zdecydowanie zredukowaæ koszt sklejania.

Klej ultra penetruj±cy wykazuj±cy siê bardziej subtelnym ¶ladem ³±czenia (szybko odparowuje z p³askiej powierzchni) oraz zdecydowanie mniej agresywnym zapachem w stosunku do klejów extra thin. Przyjemna woñ i bezstresowe klejenie — mo¿esz przyklejaæ czê¶ci bez zbêdnego topienia plastiku dooko³a, osi±gaj±c wysok± „czysto¶æ” klejenia. Cechuje go szybki czas wi±zania. Klej b³yskawicznie wsi±ka w z³±czone czê¶ci, natychmiast odparowuj±c z niechcianych miejsc.

Produkt doskonale rozcieñcza szpachlówki rozpuszczalnikowe typu Tamiya putty i podobne.

 

Sposób u¿ycia:

Uzupe³nianie: Butelka zawiera w±ski zakraplacz, dziêki któremu ³atwo wycelujesz w szyjkê pustej butelki. Po obróceniu butelki do góry dnem klej samoczynnie zacznie sp³ywaæ, nie potrz±saj.

Klejenie: Z³ó¿ czê¶ci ze sob±, wpu¶æ klej w szczelinê, klej wsi±knie w ni±. Przytrzymaj kilka sekund. Ca³kowita twardo¶æ po kilkudziesiêciu minutach.

Rozcieñczanie szpachlówek: zakropl odpowiedni± ilo¶æ na szpachlówkê i wymieszaj. Dzia³a ze szpachlówkami rozpuszczalnikowymi typu Tamiya putty i podobnymi. Nie stosowaæ do szpachlówek akrylowych wodorozcieñczalnych.

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Ultra Thin extra thin cement (Refill)
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 pcs.
sexta-feira, 22.1.2021

mais de 1 pcs.
segunda-feira, 25.1.2021

GLS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 29.1.2021
-
segunda-feira, 1.2.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 1.2.2021
-
terça-feira, 2.2.2021

UPS

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 29.1.2021
-
segunda-feira, 1.2.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 1.2.2021
-
terça-feira, 2.2.2021

DHL

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 1.2.2021
-
terça-feira, 2.2.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 2.2.2021
-
quarta-feira, 3.2.2021

Correios - carta registrada

1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quinta-feira, 28.1.2021
-
sexta-feira, 29.1.2021

mais de 1 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 29.1.2021
-
segunda-feira, 1.2.2021

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 13.1.2021
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?