Admiral

Admiral 7224 Vought F6U -1 Pirate US Navy

Vought F6U -1 Pirate US Navy - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Admiral
Código de produto: ADM7224
Disponibilidade atual: indisponível
Ultimamente disponível: 15.11.2020
€17.54 ou 11400 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteAdmiral
Código do produtoADM7224
Peso:0.13 kg
Ean:8592013AD7224
Escala1:72
Adicionado ao catálogo:13.12.2013
Tags:Vought-F6U-Pirate

Vought F6U-1 Pirate by³ amerykañskim, pok³adowym samolotem my¶liwskim o napêdzie odrzutowym z okresu Zimnej Wojny. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1946 roku. A krótko pó¼niej rozpoczê³a siê produkcja seryjna, która doprowadzi³a do wytworzenia 30 samolotów tego typu. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik turboodrzutowy Westinghouse J34-WE-30A. Samolot osi±ga³ prêdko¶æ maksymaln± rzêdu 960 km/h, a zasiêg maksymalny dochodzi³ do 1880 kilometrów. Uzbrojenie pok³adowe sk³ada³o siê z czterech dzia³ek HS.404 kal. 20 mm.

Vought F6U-1 Pirate powsta³ na zlecenie amerykañskiej marynarki wojennej, która chcia³a pozyskaæ w po³owie lat 40. XX wieku my¶liwiec pok³adowy napêdzany silnikiem odrzutowym. Producent, pracuj±c pod du¿± presj± ze strony zamawiaj±cego, ju¿ w 1946 roku przeprowadzi³ oblot protypu, który jednak wykaza³ wady konstrukcji, szczególnie jej niezadowalaj±ce osi±gi oraz problemy ze stateczno¶ci± boczn± w locie. Pomimo tego, US Navy z³o¿y³o zamówienie na pierwsze partie seryjne, w ramach których powsta³o 30 samolotów, dostarczonych do 1950 roku. Test przeprowadzane w jednostkach US Navy potwierdzi³y fataln± opini± o samolocie. Finalnie F6U nigdy nie osi±gn±³ gotowo¶ci operacyjnej, a gotowe samoloty pos³u¿y³y do szkolenia mechaników i za³óg na ziemi. Jedynym u¿ytkownikiem tych nieudanych samolotów by³a Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: Vought F6U -1 Pirate US Navy
Adicionado ao catálogo: 13.12.2013
Disponibilidade atual: indisponível
 • produto disponível
 • produto não disponível
 • produto disponível sob pedido
 • entrega de bens
 • falta
 • 1 peça
 • 2 peças
 • 3-5 peças
 • 6-10 peças
 • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:72
Fabricante: Pavla Models
Código de produto: PVV72090
Disponibilidade: disponível!

€1.90 ou 1200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Tally HO!
Código de produto: TLHS72-009
Disponibilidade: disponível!

€4.02 ou 2600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de produto: edu73008
Disponibilidade: disponível!

€5.94 ou 3700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de produto: ita1246
Disponibilidade: disponível!

€10.74 ou 7000 pts.

Fabricante: Aber
Código de produto: abeR-01
Disponibilidade: disponível!

€4.53 ou 3000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch72410
Disponibilidade: disponível!

€6.39 ou 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch72108
Disponibilidade: disponível!

€6.39 ou 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch72414
Disponibilidade: disponível!

€6.39 ou 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch72413
Disponibilidade: disponível!

€6.39 ou 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch72411
Disponibilidade: disponível!

€6.39 ou 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch72412
Disponibilidade: disponível!

€6.39 ou 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de produto: tch72118
Disponibilidade: disponível!

€6.39 ou 4200 pts.

Produtos similares

Escala: 1:33
Fabricante: Answer
Código de produto: ANS-KH8-2015
Disponibilidade: disponível!

€10.15 ou 6600 pts.