AK-Interactive

AK-Interactive 8073 WIPE (wet palette replacement)

WIPE (wet palette replacement) - Image 1
Fabricante: AK-Interactive
Código de produto: AKI-8073
Disponibilidade atual: disponível!
Data prevista de envio: quarta-feira, 1.12.2021
Mais informações sobre disponibilidade e data de entrega
€2.12 ou 1500 pts.

Contém 23.00% de IVA

Informação de base

FabricanteAK-Interactive
Código do produtoAKI-8073
Peso:0.02 kg
Ean:8435568300422
Adicionado ao catálogo:9.9.2019
Tags:Wet-Palette

Pojedynczy arkusz stosunkowo cienkiego materia³u tekstylnego w kolorze bia³ym, który jest dedykowany jako uzupe³nienie produktu WET PALETTE, który z kolei ma ca³kowite wymiary 160 mm d³ugo¶ci na 130 mm szeroko¶ci. Rzecz jasna prezentowany arkusz jest dedykowany do pracy z farbami akrylowymi. Zgodnie z zaleceniami producenta ma ona stanowiæ po¶redni± warstwê przygotowanej do pracy mokrej palety, znajduj±c siê pomiêdzy g±bk±, a woskowan± bibu³±. Pe³ni ona rolê swoistego przeka¼nika wody albo membrany, która z jednej strony bardzo skutecznie spowalnia proces odparowywania wody, a drugiej strony – chroni bibu³ê przed nadmiernym zamoczeniem. Podobnie jak ten ostatni element, cechuje siê bardzo wysok± wytrzyma³o¶ci±. W toku pracy nie rozpada siê, nie generuje strzêpków w³ókniny i nie zanieczyszcza w ten sposób mieszanki farb czy pêdzla. Nie zmniejsza te¿ ¿ywotno¶ci ani g±bki, ani woskowanej bibu³y. Mo¿na przyj±æ, ¿e przy odpowiednim przechowywaniu potrafi zachowaæ swoje w³a¶ciwo¶ci przez co najmniej 7 dni! Bez w±tpienia nadaj± siê ¶wietnie do zadañ, które ma spe³niaæ. Stanowi te¿ godne uwagi ulepszenie tradycyjnego sk³adu mokrej palety, która najczê¶ciej sk³ada siê tylko z g±bki oraz papieru/bibu³y. Produkty powi±zane to na przyk³ad: PAPER (wet palette replacement), Mokra Paleta - Zestaw Uzupe³niaj±cy albo Mr. Wet Palette.

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: WIPE (wet palette replacement)
Data prevista de entrega da encomenda no país: PORTUGAL
código postal:
alterar as configurações do endereço padrão

1 - 3 pcs.
quarta-feira, 1.12.2021

4 - 5 pcs.
segunda-feira, 13.12.2021

mais de 5 pcs.
quarta-feira, 15.12.2021

GLS

1 - 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 7.12.2021
-
quinta-feira, 9.12.2021

4 - 5 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 17.12.2021
-
terça-feira, 21.12.2021

mais de 5 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 21.12.2021
-
quinta-feira, 23.12.2021

UPS

1 - 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 7.12.2021
-
quarta-feira, 8.12.2021

4 - 5 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 17.12.2021
-
segunda-feira, 20.12.2021

mais de 5 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 21.12.2021
-
quarta-feira, 22.12.2021

DHL

1 - 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 7.12.2021
-
quinta-feira, 9.12.2021

4 - 5 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 17.12.2021
-
terça-feira, 21.12.2021

mais de 5 pcs.
Tempo de entrega esperado:
terça-feira, 21.12.2021
-
quinta-feira, 23.12.2021

Correios - carta registrada

1 - 3 pcs.
Tempo de entrega esperado:
sexta-feira, 10.12.2021
-
segunda-feira, 20.12.2021

4 - 5 pcs.
Tempo de entrega esperado:
quarta-feira, 22.12.2021
-
segunda-feira, 3.1.2022

mais de 5 pcs.
Tempo de entrega esperado:
segunda-feira, 27.12.2021
-
quarta-feira, 5.1.2022

Verifique a lista de custos de envioSe o produto estiver marcado na página como disponível, isso significa que o temos em estoque?
Normalmente sim, mas se enviarmos a encomenda no mesmo dia, isso depende de muitos outros fatores, é por isso o estoque é mais importante que a informação sobre a data esperada de envio da encomenda. Esta tabela mostra não só o estoque, mas também reservas de produtos para outras encomendas, horários de entregas e muito mais.

Qual é a chance que o produto serà efetivamente enviado a tempo? Veja mais informações e estatísticas sobre a pontualidade das encomendas

Adicionado ao catálogo: 9.9.2019
Disponibilidade atual: disponível!
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Produtos similares

Fabricante: AK-Interactive
Código de produto: AKI-8074
Disponibilidade: disponível!

€3.21 ou 2300 pts.

Fabricante: Hobby Zone
Código de produto: HBZ-WP1k
Disponibilidade: disponível!

€8.43 ou 6100 pts.