FPW Model

NEW! FPW Model 72508 ¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41

¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41 - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: FPW Model
Código de produto: FPW-72508
Disponibilidade atual: indisponível
Ultimamente disponível: 1.3.2021
€4.40 ou 2900 pts.

Contém 23.00% de IVA

Se o item não estiver disponível no momento, insira o seu endereço de e-mail abaixo e você receberá uma notificação automática quando aparecer na venda!

Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?

Informação de base

FabricanteFPW Model
Código do produtoFPW-72508
Peso:0.01 kg
Escala1:72
Adicionado ao catálogo:3.2.2021
Tags:German-World-War-II-Waffen-SS

Pierwsz± jednostk± paramilitarn±, która mia³a w nazwie skrót SS (niem. Schutz Staffel) by³a osobista ochrona dyktatora III Rzeszy o nazwie Leibstandarte Adolf Hitler, która zosta³a oficjalnie sformowana w 1933 roku. Od 1934 r. SS by³ formacj± niezale¿n±, na której czele sta³ Heinrich Himmler. Z czasem sformowano dalsze jednostki SS, miêdzy innymi SS-Totenkopfverbände oraz SS-Verfügungstruppe. Warto dodaæ, ¿e ta ostatnia by³a szkolona podobnie do regularnych jednostek piechoty Wehrmachtu. Na stosunkowo niewielk± skalê jednostek SS u¿yto bojowo w czasie walk w Polsce w 1939 r. oraz w kampanii francuskiej w 1940 roku. Pierwsze jednostki przeznaczone od pocz±tku do walk na froncie utworzono w po³owie 1940 r. nadaj±c im okre¶lenie Waffen SS. Pocz±tkowo werbunek do nich by³ ochotniczy, przeprowadzany tak¿e w¶ród ludno¶ci nie-niemieckiej, ale z czasem zaczêto stosowaæ obowi±zkowy pobór. W ramach Waffen-SS sformowano wiele dywizji o ró¿nej warto¶ci bojowej. Niemniej kilka z nich (np. 1 Dywizjê Pancern± SS LAH, 2 Dywizjê Pancern± SS Das Reich czy 12 Dywizjê Pancern± SS Hitlerjugend) mo¿na uznaæ za jednostki elitarne, o bardzo wysokiej warto¶ci bojowej i czêsto wyposa¿one w najlepszy dostêpny sprzêt. Swe niema³e walory wykaza³y nie tylko na froncie wschodnim (1941-1945), zw³aszcza w toku walk pod Charkowem w 1943 r., ale te¿ w toku bojów we Francji w 1944 roku. Inna sprawa, ¿e jako¶æ kadry dowódczej tych jednostek by³a w niejednym przypadku dyskusyjna, a wielu ¿o³nierzy Waffen-SS dopu¶ci³o siê w toku II wojny ¶wiatowej zbrodni wojennych.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erro na descrição? Relatar o problema
Opiniões dos nossos clientes
Adicione a sua opinião sobre: ¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41
Adicionado ao catálogo: 3.2.2021
Disponibilidade atual: indisponível
  • produto disponível
  • produto não disponível
  • produto disponível sob pedido
  • entrega de bens
  • falta
  • 1 peça
  • 2 peças
  • 3-5 peças
  • 6-10 peças
  • mais de 10 peças
Podemos importar um produto que não está no site ou está indisponível?
Eventuais acréscimos

Escala: 1:72
Fabricante: Pavla Models
Código de produto: PVM72010
Disponibilidade: disponível!

€1.93 ou 1300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de produto: BLD-D72060
Disponibilidade: disponível!

€18.88 ou 12300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de produto: CMMV057
Disponibilidade: disponível!

€13.13 ou 8600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aber
Código de produto: abe72A13
Disponibilidade: disponível!

€7.11 ou 4600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de produto: CMB72018
Disponibilidade: sob encomenda

€3.86 ou 2500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de produto: CMB72039
Disponibilidade: sob encomenda

€4.69 ou 3100 pts.

Produtos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de produto: ita6068
Disponibilidade: disponível!

€11.14 ou 7300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: D-DAY miniature studio
Código de produto: DDA-72001
Disponibilidade: sob encomenda

€17.88 ou 11700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: D-DAY miniature studio
Código de produto: DDA-72003
Disponibilidade: sob encomenda

€17.88 ou 11700 pts.

-5%

Escala: 1:16
Fabricante: Tamiya
Código de produto: tam36303
Disponibilidade: disponível!

€15.90 €15.08
ou 9900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Firestorm Models
Código de produto: FRS-35113
Disponibilidade: disponível!

€10.31 ou 6700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Rado Miniatures
Código de produto: RDM35036
Disponibilidade: disponível!

€17.24 ou 11200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de produto: tru00405
Disponibilidade: disponível!

€8 ou 5200 pts.

Escala: 1:12
Fabricante: FineMolds
Código de produto: fin-FT01
Disponibilidade: disponível!

€20.49 ou 13400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: The Bodi Miniatures
Código de produto: TBM-35138
Disponibilidade: disponível!

€13.56 ou 8800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de produto: PNZFI35-060
Disponibilidade: disponível!

€11.95 ou 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de produto: PNZFI35-048
Disponibilidade: disponível!

€11.95 ou 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de produto: ALP-35158
Disponibilidade: disponível!

€13.10 ou 8500 pts.